Lublin - wojna na Ukrainie, grekokatolicy rezygnują z kalendarza juliańskiego

2023-02-09 13:35
Lublin - wojna na Ukrainie, grekokatolicy rezygnują z kalendarza juliańskiego
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Zmienią kalendarz świąt. Polscy grekokatolicy idą śladem ukraińskich. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę zrezygnują z kalendarza juliańskiego na rzecz gregoriańskiego.

Decyzję wydali zwierzchnicy Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Ich dekret pojawił się zaraz po wydaniu takiej decyzji przez ukraińską cerkiew greckokatolicką.

- Zarządzenie hierarchów wejdzie w życie od 1 września. Wtedy to w obrządku Kościoła greckokatolickiego rozpoczyna się nowy rok liturgiczny - mówi proboszcz lubelskiej parafii greckokatolickiej, ks. Stefan Batruch.

Duchowny zaznacza, że decyzja została poprzedzona konsultacjami. Była przemyślana i planowana od kilku miesięcy. Miała duże poparcie społeczne.

- Za przyjęciem takiego rozwiązania opowiedziało się ponad 80 procent wiernych i duchowieństwa. Na przyjęcie takiej decyzji wpływ miała obecna sytuacja polityczno-religijna wywołana napaścią Rosji na Ukrainę. Chęć odcięcia się od spuścizny prawosławia rosyjskiego, uwikłanego w konflikt zbrojny, odegrała w tym znaczącą rolę - dodaje ks. Stefan Batruch.

Dekret zwierzchników Kościoła greckokatolickiego na razie dotyczy obchodów świąt stałych. Wiąże się ze zmianą terminu uroczystości Bożego Narodzenia.

- Od tego roku będziemy je obchodzić w tym samym czasie, co Kościół zachodni, czyli 25 grudnia. Wielkanoc na razie będzie obchodzona według dotychczasowego zwyczaju - zaznacza duchowny Kościoła greckokatolickiego.

Ks. Stefan Batruch podkreśla, że zmiana kalendarza świąt stałych, to nie tylko kwestia terminu. Decyzja przyczyni się także do jeszcze większego pojednania.

- Moim zdaniem, ta zmiana jeszcze bardziej zbliży Kościoły: rzymskokatolicki i greckokatolicki. Wpłynie też na większe zjednoczenie Polaków i Ukraińców. Dodatkowo rozwiąże wiele praktycznych spraw duszpasterskich wynikających z 13-dniowej różnicy między kalendarzami - dodaje ks. Batruch.

Dekret o zmianie kalendarza świąt podpisali zwierzchnicy wszystkich eparchii Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Zmiany są uzgodnione ze zwierzchnikami cerkwi na Ukrainie.