Lublin - wojsko pomoże KUL w kształceniu studentów

2023-01-27 15:33
Lublin - wojsko pomoże KUL w kształceniu studentów
Autor: KUL

Planuje nowe inicjatywy naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął współpracę z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Skorzystają na tym studenci.

Porozumienie między KUL-em a Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zostało podpisane dziś w siedzibie uczelni. Zakłada wsparcie jednostki w edukacji studentów.

- KUL jest ósmą uczelnią cywilną w kraju, z którą podpisaliśmy takie porozumienie. Współpraca trwa zresztą od 2019 roku. Od tego czasu Katolicki Uniwersytet Lubelski jest jednym z najaktywniejszych uczestników realizowanego przez nas projektu "Nowe Urządzenie Polskie - NUP 2X35". Jego kluczowym elementem jest analiza szeroko rozumianego środowiska bezpieczeństwa - mówił w Lublinie dyrektor CDiSSZ, płk Andrzej Lis.

Zawarte dziś porozumienie ma wzmocnić edukację głównie w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Z działań skorzysta określona grupa studentów.

- Mamy kierunki studiów, które są ściśle związane z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, geopolityki, politologii, czy dyplomacji. Myślę, że w tym obszarze współpraca będzie kluczowa i owocna - podkreśliła prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju, prof. Beata Piskorska.

KUL wyraził też nadzieję, że przedstawiciele Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych będą dzielić się ze studentami specjalistyczną wiedzą podczas zajęć i praktyk.

- Nasza współpraca została dzisiaj sformalizowana, bo współpracujemy już od wielu lat. Natomiast dzisiaj nabiera to szczególnej mocy, bo zostało to ustrukturyzowane i wpisuje się w całą politykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślił na spotkaniu rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypomniał też inne działania, jakie uczelnia podejmuje w zakresie bezpieczeństwa.

- Wcześniej podpisaliśmy umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, która dotyczy prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń, organizacji sympozjów, seminariów i konferencji. Mamy też współpracę z lubelskim Wojskowym Szpitalem Klinicznym w zakresie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na KUL - podkreślił ks. prof. Kalinowski.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką MON-u. Jego zadania są ukierunkowane na modernizację sił zbrojnych i ich kompatybilność z armiami NATO.

- Na współpracy skorzysta też nasza strona. Chcemy korzystać z wiedzy naukowców KUL. Wychodzimy poza aspekty militarne i zwracamy uwagę na aspekty geopolityczne, ekonomiczne, społeczne, także na środowisko naturalne, rozwój infrastruktury czy procesy urbanizacyjne. W tych analizach bardzo mocne wsparcie dla Sił Zbrojnych dają uczelnie, nie tylko wojskowe, ale również cywilne - podkreślił płk Andrzej Lis.

Porozumienie KUL z CDiSSZ zakłada też, m.in. pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa i kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP.