Lublin - wybory do miejskiej Rady Seniorów. Trwa nabór kandydatów

2023-02-28 12:29
Lublin - wybory do miejskiej Rady Seniorów. Trwa nabór kandydatów
Autor: Urząd Miasta Lublin

Szuka kompetentnych doradców. Miasto Lublin wybiera nową Radę Seniorów. Do 24 marca czeka na zgłoszenia kandydatów. To w związku z kończącą się obecną kadencją Rady.

Nowa, trzecia kadencja Rada Seniorów Miasta Lublin zacznie pracować w maju. Do tego czasu Urząd Miasta przeprowadzi całą procedurę wyborczą. Teraz ruszył jej pierwszy etap.

- Aktualnie trwa nabór na członków Rady Seniorów. Zgodnie ze statutem, kandydatów mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych. Są to w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku - mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Warunkiem zgłoszenia jest uzupełnienie formularza wraz z oświadczeniem kandydata. Dokumenty należy wysłać do 24 marca. Są przyjmowane w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych.

- Po zakończeniu zgłoszeń, kandydaci zostaną zweryfikowani przez Komisję Wyborczą. Następnie propozycja dziesięciu członków i dwóch członków rezerwowych zostanie przedstawiona Prezydentowi Miasta Lublin. Nastąpi to do 14 kwietnia. Natomiast ostateczny skład Rady poznamy do 19 maja - wyjaśnia urzędniczka.

Nowa Rada Seniorów rozpocznie prace w maju. Będzie to jej trzecia kadencja. A - jak zaznacza ratusz - organ ma duże znaczenie dla Miasta.

- Rada Seniorów jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przedmiotem jej działania jest opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów i aktów prawa miejscowego w tym zakresie. Rada inicjuje także działania na rzecz seniorów - mówi Monika Głazik.

Członkowie Rady Seniorów mają też określone kompetencje. Uczestniczą w sesjach Rady Miasta i opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego.

- Biorą też udział w zebraniach organizacji pozarządowych i są zaangażowani w organizację, m.in. Lubelskich Dni Seniora, imprezy "Odczaruj Jesień Życia", czy konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom". Aktywnie promują również Lubelską Kartę Seniora - wymienia Głazik.

Trzecia kadencja Rady Seniorów rozpocznie prace po upływie działań Rady II kadencji, a ta trwa do 22 maja. Szczegóły co do wyborów są dostępne na stronie Urzędu Miasta.