Lublin - wybory do Rad Dzielnic. W 20 obwodach przedłużony termin zgłoszeń

2023-02-07 12:42
Lublin - wybory do Rad Dzielnic i przedłużony termin zgłoszeń w 20 obwodach
Autor: Urząd Miasta Lublin

Wciąż można się zgłaszać. W niektórych rejonach Lublina nadal trwa rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Dzielnic.

W sumie Miasto Lublin wydłużyło termin w dwudziestu obwodach na terenie kilku dzielnic. Miało to związek z małą liczbą osób startujących w wyborach.

- Dodatkowa rejestracja dotyczy tych obwodów, w których liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba wyznaczonych tam mandatów. Tam potrzeba jeszcze kolejnych zgłoszeń kandydatów - mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Taka sytuacja ma miejsce na terenie Czechowa, Czubów, Dziesiątej i Kalinowszczyzny, a także w dzielnicach: Konstantynów, Kośminek, Rury, Sławin, Tatary i Za Cukrownią.

- Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do piątku 10 lutego w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej. MKW przyjmuje na parterze ratusza w pokoju nr 3 codziennie między 15:00 a 16:00 - zaznacza Monika Głazik.

Podkreśla, że zasady zgłaszania kandydatów są takie same, jak przy pierwszym podejściu. Brany jest pod uwagę wiek kandydata i miejsce jego zamieszkania.

- W wyborach do lubelskich Rad Dzielnic może startować każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i na stałe zamieszkuje daną dzielnicę. Kandydować nie mogą jednak osoby skazane prawomocnym wyrokiem, ale też miejscy radni i urzędnicy lubelskiego ratusza - dodaje Głazik.

Zgłoszenia chętnych są przyjmowane na specjalnym formularzu. Dokument jest dostępny na stronie dotyczącej wyborów dzielnicowych.

- Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór. W razie pytań można napisać maila pod adres: wybory@lublin.eu lub zadzwonić do Miejskiej Komisji Wyborczej - zaznacza urzędniczka.

Same wybory do Rad Dzielnic w Lublinie odbędą się 5 marca. Szczegółowe informacje, w tym podziały dzielnic na obwody głosowania, są dostępne w BIP i na specjalnej stronie.