Lublin - wystawa plenerowa o odbudowie ziem wschodnich II RP

2021-12-09 16:19
Wystawa Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939
Autor: Muzeum Narodowe w Lublinie Wystawa „Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939” - plakat

Przed Pałacem Lubomirskich, siedzibą Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie można oglądać wystawę pt. „Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939”. Ekspozycja ukazuje zapomnianą architekturę, zakłady przemysłowe i inwestycje z lat 20 i 30. XX wieku na Kresach.

Wystawa poświęcona jest niemal nieobecnym w powszechnej świadomości, wybranym dokonaniom gospodarczym i cywilizacyjnym związanym z odbudową i modernizacją ziem wschodnich II RP. Ekspozycja składa się z siedmiu tematycznych wątków. Każdy z nich opowiada o wybranym aspekcie modernizacji Kresów: od odbudowy po zniszczeniach w latach 1914–1920 i modernistycznej architektury lat 30., przez inwestycje i zakłady przemysłowe (największa polska rafineria w Drohobyczu, Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie), znane firmy i marki (m.in. kultowe radioodbiorniki Elektrit czy luksusowe trunki od Baczewskich).

Na opowieść o ziemiach wschodnich II RP, które w latach 1919–1939 zajmowały blisko połowę terytorium ówczesnej Polski złożyły się też spektakularne akcje inwestycyjne i budowlane, zakłady podbijające swymi wyrobami rynek krajowy i rynki zagraniczne, wielkie imprezy handlowe i sportowe, osiągnięcia techniczne i naukowe z lwowską szkołą matematyczną na czele, atrakcyjna oferta i infrastruktura dla turystów, letników i kuracjuszy. Historyczne zaszłości, skutki wojennych zniszczeń i koncentracja kluczowych inwestycji w II Rzeczypospolitej na terytorium Polski centralnej i zachodniej powodowały ogromne dysproporcje pomiędzy Kresami a resztą kraju. Jednak ziemie wschodnie przeżyły w tym czasie okres niekwestionowanego rozwoju zmieniającego w wielu miejscach ich oblicze. Ogromny wysiłek włożony w odbudowę, rozbudowę i modernizację ziem wschodnich stanowi dziś wspólne dziedzictwo Polski oraz jej sąsiadów – Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Ekspozycję pt." Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939”, można oglądać przed Pałacem Lubomirskich na Placu Litewskim w Lublinie do końca lutego 2022 roku.