Miasto Chełm planuje szereg nowych inwestycji w 2024 roku

2024-03-11 12:29
Miasto Chełm wydatki na iwestycje w 2024 roku - plakat
Autor: Miasto Chełm Miasto Chełm wydatki na iwestycje w 2024 roku - plakat

Skorzystają mieszkańcy Chełma i goście. W najbliższych miesiącach mają powstać nowe miejsca pracy, pojawią się także duże przedsięwzięcia gospodarcze, kulturalne i sportowe. Działania umożliwią rządowe dotacje jakie pozyskało miasto.

Budżet Miasta Chełm w 2024 roku zakłada rekordowe środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Prawie 350 milionów złotych Miasto Chełm planuje się wydać na miejskie przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm określa się w wysokości 689 921 553,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 441 408 192,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 248 513 361,38 zł.  Wydatki zaplanowano z kolei na poziomie 747 545 904,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 424 642 095,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 322 903 808,45 zł.

Co zawiera budżet?  - środki na opracowanie dokumentacji budowy Południowej Obwodnicy Chełma, budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego: - ul. Włodawska, - ul. Zawadówka, - ul. Hrubieszowska, - ul. Szpitalna, - ul. Ceramiczna, - ul. Lubelska, - al. Armii Krajowej, - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, - budowa nowego wiaduktu, - uzbrojenie terenów inwestycyjnych.  

Przebudowa dróg: ul. Mościckiego, Litewska, Starościńska, Słowackiego ✔︎ przebudowa dróg na osiedlu Zachód✔︎ przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowa, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Kossaka ✔︎ budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych ul. Synów Pułku. ✔︎ przebudowa ulic Wolwinów, Kosynierów, Gajowej. ✔︎ kompleksowa modernizacja części ulic w Chełmie: - ulica Piwna, - ulica Łączna, - parkingi przy Cmentarzu Komunalnym, - parking przy ulicy Szkolnej, - parking przy ulicy Lubelskiej, - remont kilku innych ulic. ✔︎ zielony transport miejski - autobusy wodorowe ✔︎ modernizacja ulic: Kilińskiego, Grunwaldzka, Krańcowa ✔︎ modernizacja budynku na HUB Technologiczny ✔︎ budowa boisk sportowych (SP 8, SP 5, I LO) ✔︎ Rewitalizacja: - miejskich skwerów, - Młyna Michalenki, - budynku na Brzozowej, - Ogródka Jordanowskiego, - USC ✔︎ Budowa nowych placów Zabaw, boisk i kortów tenisowych✔︎ budowa monitoringu miejskiego ✔︎ Rewitalizacja dróg odchodzących od Starego Miasta ✔︎ Budowa Stadionu Lekkoatletycznego ✔︎ budowa przyszkolnych hal ✔︎ wymiana miejskiego oświetlenia  ✔︎ Rewitalizacja miejskich zabytków ✔︎ budowa bloków komunalnych. ✔︎ remont Urzędu Miasta Chełm ✔︎ Lubelskie Centrum Piłki Nożnej.

źródło: Miasto Chełm