Miasto Lublin wśród laureatów konkursu Top Inwestycje Komunalne 2022

2022-04-28 13:42
Miasto Lublin laureatem nagrody za Top Inwestycje Komunalne 2022
Autor: PTWP SA Miasto Lublin laureatem nagrody za Top Inwestycje Komunalne 2022

Budowa i modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych to miejski projekt nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022. Nasze Miasto znalazło się wśród 10 laureatów wyłonionych przez redakcję PortalSamorzadowy.pl przy udziale Rady Konsultacyjnej. Lublin wygrał również zmagania w głosowaniu internetowym o specjalną nagrodę czytelników serwisu PortalSamorzadowy.pl. Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W ramach projektu powstało 6 zespołów przystanków przesiadkowych, których położenie w kluczowych komunikacyjnie miejscach Lublina pozwala na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się komunikacją publiczną. Zespoły przystanków zostały rozplanowane w centralnych punktach Lublina, gdzie przecinają się najważniejsze drogi komunikacyjne w mieście i ruch pasażerów jest najbardziej intensywny. Stąd szczególnie ważne jest to, że powstała infrastruktura pozwala na bezpieczną i sprawną zmianę środka transportu. Obejmuje ona nowoczesne wiaty przystankowe, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomaty, dodatkowe oświetlenie, stojaki na rowery oraz poszerzone chodniki, co znacznie podniosło atrakcyjność i konkurencyjność przewozu komunikacją miejską.

Wybudowano również 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą przystankową, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami. Węzły zlokalizowane na obrzeżach przy głównych wlotach do miasta, umożliwiają pozostawienie samochodu i przesiadkę do środka transportu publicznego. W tym celu na węzłach przesiadkowych powstało: 5 parkingów K&R z ponad 20 miejscami postojowymi, 5 parkingów B&R dla 50 rowerów oraz 4 parkingi P&R dla 134 samochodów. Każdy z węzłów przygotowany został kompleksowo, tak aby umożliwiał on kontynuowanie podróży komunikacją publiczną w komfortowy sposób, zapewniając w jednym miejscu szeroki zakres obsługi pasażerów – wyjaśnia Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Wszystkie węzły wyposażone są w nowoczesne wiaty przystankowe, zaplecze sanitarne, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring wizyjny, biletomaty, oświetlenie oraz stojaki dla rowerów z zadaszeniem. Na terenie węzłów zamontowano 10 stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych oraz wybudowano pętle autobusowe na 59 miejsc - zapewniają one sprawny i bezpieczny przepływ ruchu komunikacji publicznej.

Oprócz zespołów przystankowych i węzłów w ramach projektu wybudowano oraz przebudowano elementy drogowe m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, poprawiono oświetlenie. Zagospodarowano również teren przylegający do węzłów m.in. zadbano o strefę zieleni poprzez zasadzenie około 100 drzew i 5,5 tysiąca krzewów, co wpływa pozytywnie zarówno na ekosystem oraz jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców względem zwiększania udziału terenów zielonych w mieście – dodaje J. Góźdź.

W ramach projektu w 2022 roku realizowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Franczaka „Lalka”, a także budowa parkingu P&R przy ul. Grenadierów oraz planowana jest przebudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy. Projekt „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu na potrzeby LOF” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kwota dofinansowania to blisko 77,4 mln zł.