Miasto Lublin z potrójną nagrodą Lidera Zarządzania!

2023-12-12 15:00
Miasto Lublin Lierem Zarządania
Autor: Urząd Miasta Lublin Miasto Lublin Lierem Zarządania

Lublin otrzymał tytuł laureata w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2023 w kategorii miast wojewódzkich. Tematyka konkursu dotyczyła działań samorządów na rzecz transformacji energetycznej miast, osiągania neutralności klimatycznej, jakości życia mieszkańców i poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Nasze miasto nagrodzono za realizację trzech projektów miejskich spółek.

Lublin nagrodzono za realizację projektów: „Efektywny energetycznie, bezemisyjny system transportu publicznego w Lublinie", „Rozwój efektywnego i inteligentnego systemu ciepłowniczego w Lublinie” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej”.

Lublin we wszystkich obszarach swojej działalności skupia się na trosce o środowisko naturalne, zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju oraz osiąganiu efektywności energetycznej. Wdrażane rozwiązania są ekologiczne i mają realny wpływ na coraz lepsze funkcjonowanie całego miasta. Jesteśmy ogromnie dumni z transformacji energetycznej miasta, która dokonuje się za sprawą inwestycji naszych spółek komunalnych. Osiągamy efekty ekonomiczne i ekologiczne. Przyznanie Lublinowi tytułu Samorządowego Lidera Zarządzania potwierdza wysoką jakość naszych działań z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Dzięki inwestycjom w ekologiczną komunikację publiczną Lublin jest jednym z polskich i europejskich liderów bezemisyjnego transportu publicznego. Miasto już dziś ma 40% udział pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, a ustawa o elektromobilności nakazuje spełnienie 30% progu dopiero w 2028 r.

Lubelską tradycją są trolejbusy, system obecnie liczy 99 pojazdów oraz ponad 70 km sieci trakcyjnej i jest największy w Polsce. We flocie pojazdów jest również 40 autobusów elektrycznych. W ostatnich latach zakupiono 55 niskoemisyjnych pojazdów, w tym pierwszy autobus wodorowy, a Miasto stara się o środki zewnętrzne na zakup kolejnych. Od września tego roku prąd do zasilania trakcji trolejbusowej oraz autobusów elektrycznych pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, dzięki wsparciu funduszy europejskich, zbudowano również m.in. 6 przystanków przesiadkowych, 4 parkingi Park&Ride i 5 Bike&Ride, 7 węzłów przesiadkowych z infrastrukturą towarzyszącą – wyjaśnia Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Uruchomiono innowacyjne systemy dla mieszkanek i mieszkańców: bilet elektroniczny LUBIKA, dynamiczną informację pasażerską, aplikację mobilną i urządzenia do pomiaru liczby pasażerów. W styczniu zacznie działać Dworzec Lublin – nowoczesny i ekologiczny obiekt o charakterze metropolitalnym. Lublin posiada również jeden z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w latach 2019-2023 na inwestycje przeznaczyło ponad 215 mln zł, dzięki czemu powstało 30 km nowych odcinków sieci ciepłowniczych oraz wymieniono 30 km starych rurociągów na nowoczesne sieci preizolowane.

Do sieci ciepłowniczej LPEC przyłączonych jest 4 tys. budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych. Spółka posiada system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Kluczowym projektem inwestycyjnym LPEC S.A. w nowej perspektywie finansowania 2023-2027 jest budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej – dodaje J. Stryczewska.

Budowa farmy fotowoltaicznej i efektywne wykorzystanie biogazu do produkcji energii na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” to przykład ekologicznej inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, dzięki której spółka jest coraz bliżej samowystarczalności energetycznej.

Inwestycja w produkcję energii ze spalania biogazu pozwoliła MPWiK na likwidację kotłów opalanych węglem. Uruchomiono dwa zespoły kogeneratorów o łącznej mocy elektrycznej 1,702 MW i łącznej mocy cieplnej 1,852 MW. Zbudowana w 2020 roku farma fotowoltaiczna ma moc 2 MW, składa się z ponad 6,5 tysiąca paneli i zajmuje 4 hektary terenu. W efekcie tych inwestycji energia ze źródeł odnawialnych pokrywa całe zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepło i dostarcza 85% prądu potrzebnego do funkcjonowania tego zakładu – wyjaśnia J. Stryczewska.

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Orga­nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Operatorem programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nagrody i wyróżnienia Samorządowych Liderów Zarządzania ogłoszono i wręczono 8 grudnia w Pile podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs i honorującej wszystkich uczestników edycji 2023. Nagrodę odebrał Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju wraz z Beatą Jędrzejewską-Kozłowską, Dyrektor Wydziału Energii i Klimatu Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin/Joanna Stryczewska