Miejska Stacja Paliw w Chełmie bije rekordy popularności

2024-01-22 16:27
Miejska Stacja Paliw w Chełmie
Autor: Miasto Chełm Miejska Stacja Paliw w Chełmie

Jest samoobsługowa, całodobowa i przede wszystkim tania. Miejska Stacja Paliw w Chełmie działa od 16 stycznia. Litr popularnej benzyny kosztuje tutaj poniżej 6 zł. Kierowca tankować musi sam i płacić wyłącznie kartą.

Miejska Stacja Paliw jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Jest to stacja bezobsługowa i jest czynna całodobowo z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 23:35 – 00:00. W ofercie sprzedaży znajdują się następujące rodzaje paliw: olej napędowy – B7, benzyna bezołowiowa Pb 95 – E10, benzyna bezołowiowa Pb 98 – E5.

Klienci stacji dokonują rozliczenia za pomocą automatycznego terminala płatniczego płacąc za zakupione paliwo tylko przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej. Minimalna ilość/kwota, za którą klient może zatankować wybrany produkt wynosi 5 litrów/20 złotych. W przypadku zatankowania paliwa do kwoty w złotych lub ilości w litrach, wskazanych na dystrybutorze – automat wstrzyma proces dystrybucji paliwa do pojazdu.

Po zakończeniu tankowania należy odłożyć pistolet na dystrybutor i odebrać paragon / paragon z NIP / fakturę VAT / potwierdzenie.

Historia powstania obiektu:

Plany na wybudowanie miejskiej stacji paliw w Chełmie, pojawiły się już na przełomie 2019 r. i  2020 r. Wówczas w obliczu mocno zróżnicowanych cen paliw, na terenie Polski zaczęły pojawiać się stacje tankowania pojazdów, które zarządzane były przez spółki lub zakłady miejskie. Weryfikując ich doświadczenia stwierdzono, że powstanie takiej stacji w Chełmie pozytywnie wpłynie na wysokość cen paliw.  Biorąc pod uwagę lokalizację, dostęp do jak największej liczby odbiorców, a także aspekt, iż środowiskowo lepiej wykorzystywać istniejące już instalacje podjęto decyzję o zakupie obiektu, który zostanie zmodernizowany zgodnie z założeniami MPGK i obowiązującymi przepisami.

Efektem „poszukiwań” było nabycie od PKS Sp. z o.o. pod koniec 2020 r. stacji paliw zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej 4. Zgodnie z zawartym porozumieniem, stacja do końca 2021 r. pracowała w ramach koncesji poprzedniego właściciela, żeby ostatecznie przejść z dniem 1 stycznia 2022 r. w ręce Spółki. Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy prac, poprzedzone był analizą nowoczesnych rozwiązań na rynku paliwowym oraz zakresu przyszłej inwestycji. Okres ten to także wykonanie projektu modernizacji i uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych.

Wykonawca został wyłoniony 8 maja 2023 r. na drodze przetargu. A już 10 maja 2023 r. dokonano przekazania placu budowy stacji oraz omówiono wstępny harmonogram robót budowlanych z firmą Perfekt oraz robót technologicznych z firmą Corrimex J. Sałapatek S. Cwajda Sp. J.

Założony efekt końcowy modernizacji przypieczętowało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pod koniec października 2023r. (30.10.2023r.), a w dniu 29.12.2023r. koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 900 000 zł (netto) objął on prace projektowe, wykonanie prac budowlanych w tym trzech nowych przyłączy, inwentaryzację i modernizację części technologicznej. W zakresie finansowania inwestycji przedsiębiorstwo podjęło rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu od której uzyskano niskooprocentowaną pożyczkę.

Kluczowym celem działalności stacji jest pobudzenie konkurencyjności lokalnego rynku paliw i oferowanie ich w atrakcyjnych cenach. Spółka MPGK liczy, że wpłynie to na komercyjnych sprzedawców i przełoży się na obniżenie cen w zarządzanych przez nich punktach tankowania, na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy. Inwestycja ta, tak jak wszystkie działania MPGK nie ma przesłania biznesowego. Dzięki temu miejska spółka może stosować niską marżę co w połączeniu z brakiem obsługi oraz nowoczesnym systemem zarządzania pozwoli na atrakcyjną, finalną cenę paliwa.

Miejska Stacja Paliw w Chełmie rozpoczęła działalność 16 stycznia 2024 roku.