Mieszkańcy Lublina z dostępem do nowych e-usług w Urzędzie Miasta

2021-11-23 14:55
System Contact Center uruchomiony w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin System Contact Center uruchomiony w Lublinie

System Contact Center, kolejne e-usługi z zakresu informacji przestrzennej, udostępnianie otwartych danych – to nowe informatyczne udogodnienia dla mieszkańców i klientów Urzędu Miasta Lublin.

Contact Center jest nowym narzędziem skierowanym bezpośrednio do mieszkańców, stworzonym dla ułatwienia komunikacji z Urzędem. Dzięki niemu możliwy jest szybki i sprawny kontakt z kompetentnym zespołem za pomocą wybranego kanału komunikacji i uzyskanie informacji o wybranych usługach publicznych świadczonych przez Urząd.

Nowe narzędzie ma również funkcję zgłoszenia np. problemu, usterki w przestrzeni miasta, czy uwag dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Contact Center to tylko jeden z elementów projektu rozbudowy e-usług, który od trzech lat realizujemy, a obecnie jesteśmy na etapie wdrożenia. Głównym jego celem jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej. Dzięki temu nasi mieszkańcy otrzymali możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez konieczności osobistej wizyty, co w stanie epidemii ma szczególne znaczenie – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Nowe ogólnodostępne rozwiązania informatyczne to także system Contact Center do obsługi kontaktów z klientami Urzędu przez: telefon 81 466 1000, fax 81 466 1001, e-mail kontakt@lublin.eu, chat, formularz zgłoszeniowy oraz alert pod adresem: zglosto.lublin.eu. Drugim projektem jest dostęp do otwartych danych (Open Data) pod adresem otwartedane.lublin.eu. To informacje lub zbiory danych, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Baza jest w trakcie rozbudowy, aktualnie znajduje się w niej 45 zbiorów z kilku kategorii, m.in. dane przestrzenne, zestawienia powierzchni biurowych, magazynowych. Baza daje możliwość przeglądania, analizowania, pobierania, tworzenia zestawień i tworzenia prostych aplikacji.

Mieszkańcy mogą także korzystać z takich urządzeń jak: e-usługi przestrzenne z zakresu Wydziału Geodezji i Wydziału Planowania skierowane są do obsługi klientów Urzędu oraz do poszczególnych grup odbiorców, tj. geodetów uprawnionych, projektantów, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych, notariuszy; korzystając z profilu zaufanego, można złożyć wniosek, dokonać opłaty online i otrzymać dokumenty bez wychodzenia z domu; portal partycypacyjny decyduje.lublin.eu służący do przeprowadzania konsultacji społecznych, zbierania wniosków i uwag od mieszkańców. W tym miejscu można uczestniczyć w procesach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, inicjatywy lokalnej, konsultacji społecznych, opiniowania planów przestrzennych czy geoportal miejski – rozbudowa istniejącego narzędzia o nowe możliwości techniczne, funkcjonalności i dane – dodaje M. Głazik

Nowe rozwiązania znajdują się na stronie e.lublin.eu, która oferuje również szybki dostęp do wcześniej wdrożonych e-usług jak: rezerwacja wizyt Urzędzie, platforma płatnicza PLIP czy aplikacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto, dzięki realizacji projektu zostały również wdrożone narzędzia wewnętrzne dla pracowników Urzędu Miasta Lublin, takie jak:

  • narzędzia do prowadzenia rejestrów ochrony środowiska, architekta zieleni, konserwatora zabytków;
  • moduł Zarządzania Energią odpowiadający za raportowanie danych o zużytych mediach oraz dający możliwość zbierania danych o zużyciu energii poprzez e-usługę dla administratorów budynków miejskich lub poprzez aplikację mobilną przechwytującą dane bezpośrednio z liczników za pomocą sondy optycznej;
  • moduł Analityczny służący do przeprowadzania analiz z zakresu oświaty, finansów miasta, demografii, strategii i rozwoju, usługi odbioru odpadów;
  • rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i serwerowej;
  • integracja wymiany danych pomiędzy systemami z wykorzystaniem szyny danych.

W związku z tym, że w ramach systemu Contact Center rusza nowa aplikacja dla mieszkańców zglosto.lublin.eu, jednocześnie lubelska podstrona serwisu NaprawmyTo przestanie funkcjonować. Zachęcamy do korzystania z nowej formy komunikacji z Miastem i dokonywania za jej pośrednictwem zgłoszeń związanych z miejską przestrzenią publiczną. Otwarte alerty w serwisie NaprawmyTo przekazano odpowiednim służbom, w celu ich naprawy.

Projekt „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi ponad 4,5 mln zł.