Mieszkańcy Lublina zapłacą więcej za wodę i ścieki

2024-01-08 14:30
MPWiK w Lublinie
Autor: MPWiK w Lublinie Woda i baner MPWiK

Nowy cennik usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zatwierdziły Wody Polskie. Podwyżki wchodzą w życie 12 stycznia i będą obowiązywać przez 3 lata.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie zatwierdził przedstawione przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lublinie. Taryfy chronią interesy mieszkańców miasta, a równocześnie zapewniają ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania spółki. Wchodzą w życie 12 stycznia 2024 roku i będą obowiązywać przez okres 3 lat.

Wpływ na wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w nowych Taryfach ma drastyczna zmiana warunków ekonomicznych w kraju, w tym przede wszystkim wzrost o kilkaset procent kosztów energii elektrycznej i zagospodarowania osadów ściekowych, co spółka szczegółowo udokumentowała we wniosku złożonym 2  października 2023 roku.

Decyzja zatwierdzająca Taryfy chroni interesy mieszkańców miasta i równocześnie umożliwia spółce bezpieczną działalność, przy stale rosnących kosztach jej prowadzenia. Co istotne, Lublin wciąż pozostaje miastem o najniższym poziomie cen za wodę i ścieki w grupie podobnych, dużych miast w Polsce – mówi Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Za dostarczoną wodę gospodarstwa domowe zapłacą w pierwszym roku obowiązywania nowych Taryfy 4,52 zł/m3 netto (4,88 zł brutto), zaś za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 5,93 zł/m3 netto (6,40 zł brutto). W drugim roku będzie to odpowiednio: za wodę 4,72 zł netto (5,10 zł brutto), za ścieki 6,09 zł netto (6,58 zł brutto). W trzecim roku ceny za wodę nie zmienią się, za ścieki zapłacimy zaś 6,14 zł netto (6,63 zł brutto).

Mieszkaniec Lublina zużywający w swoim gospodarstwie domowym średnio około 2,9 m3 wody miesięcznie, w pierwszym roku obowiązywania nowych Taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zapłaci więcej miesięcznie o ok. 4 zł brutto.

W nowych Taryfach wprowadzony został podstawowy podział na dwie grupy odbiorców: „gospodarstwa domowe” i „pozostali odbiorcy”. Kryterium podziału stanowi cel, na który przeznaczone są usługi dostarczane przez spółkę. W przypadku gospodarstw domowych są to cele bytowe (lokale mieszkalne), w przypadku pozostałych odbiorców cele instytucjonalne (m.in. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej).

Nowe Taryfy wprowadzają też podział na kilkadziesiąt taryfowych grup odbiorców usług uwarunkowany różną dla poszczególnych grup stawką opłat abonamentowych. Zróżnicowanie stawek służy interesom odbiorców, gdyż uwzględnia indywidualne warunki wpływające na wysokość kosztów.

Szczegółowe informacje dotyczące cen i stawek zawartych w nowych Taryfach znajdują się na stronie https://wody.gov.pl oraz na stronie https://www.mpwik.lublin.pl .