Miliony na budowy i remonty. Inwestycje Lublina w oświatę w 2022 roku

2023-01-04 14:53
Sala gimnastyczna I LO w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin

Od budowy hali sportowej po przebudowę placu zabaw. ​Kilkanaście dużych zadań, do tego ponad 180 remontów. Wszystkie kosztowały ponad 73 miliony złotych.

Miasto Lublin systematycznie inwestuje w kształcenie młodych mieszkańców, zdając sobie sprawę, jak długofalowa i ważna jest inwestycja w kapitał ludzki. To najistotniejsze z zadań publicznych samorządu, ale i nie najłatwiejsze. Co roku wzrastają nam wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek, których nie rekompensuje subwencja oświatowa. Lawinowo rosną też koszty realizacji samych inwestycji, poprzez wzrost usług i materiałów budowlanych. Mimo tych trudności, wydatki na inwestycje oświatowe, oprócz projektów drogowych i transportowych stanowią najważniejszą pozycję w budżecie miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

- Miniony rok przyniósł finał kilkunastu zadań. W styczniu zakończyła się kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej i do szkoły powrócili uczniowie. Od początku września młodzież I LO przy Al. Racławickich korzysta już z pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zespołem boisk. Koszt nowej infrastruktury sportowej w tej szkole wyniósł 13,9 mln zł. We wrześniu został również udostępniony nowy budynek przedszkola w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. To inwestycja za 12,5 mln. W 2022 r. dobiegła również końca termomodernizacja Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej, która sfinalizowała dwa duże projekty z zakresu ochrony środowiska realizowane w oświacie, dzięki którym termomodernizacją objęto 12 placówek - wylicza Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

- Miasto inwestuje również w przyszkolną infrastrukturę. W 2022 roku przebudowano boiska do piłki nożnej przy SP 31 przy ul. Lotniczej (490 tys. zł), wybudowano oświetlenie boiska ZSB przy ul. Słowiczej za kwotę (381 tys. zł), wykonano kompleksową przebudowę kuchni w SP nr 7 przy ul. Plażowej (1,6 mln zł) oraz remont całego bloku żywieniowego w SP nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego. Ponadto zbudowano kanalizację deszczową w SP nr 20 przy al. Piłsudskiego, przebudowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 na ul. Spokojnej oraz wymiennikownię w Żłobku nr 7.Od początku 2022 roku trwa rozbudowa SP nr 52 przy ul. Jagiełły. Powstają tam dwa nowe segmenty – dydaktyczny i żywieniowy. Aktualnie w trakcie odbiorów jest także prowadzona w 2022 roku przebudowa parteru budynku VII LO przy ul. Farbiarskiej pod funkcję przedszkola. Koszt tego zadania to 6 mln zł. Oprócz zadań inwestycyjnych Miasto wykonało 186 remontów i napraw bieżących za kwotę ponad 3,4 mln zł - dodaje Monika Głazik.

Równolegle Miasto planuje, opracowuje dokumentacje i przygotowuje realizacje kolejnych zadań w 2023 roku. Z końcem roku ogłoszono przetarg na wykonanie zespołu boisk przy V LO, a w przygotowaniu jest budowa boiska przy ZSO nr 5. Miasto posiada również gotowe dokumentacje: dla termomodernizacji Przedszkola nr 34, Przedszkola nr 75, dla termomodernizacji IV LO i V LO, oraz części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, a także ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku IV LO.