Mistrz i nauczyciel. Wspomnienie śp. ks prof. Jerzego Pałuckiego

2023-10-03 14:36
Śp. ks prof. Jerzy Pałucki
Autor: KUL Śp. ks prof. Jerzy Pałucki

Straciłem kogoś bardzo mi bliskiego - tak o zmarłym mówi jego uczeń i współpracownik, ksiądz profesor Marcin Wysocki z Wydziału Teologii KUL.

- Najpierw studiowałem w Katedrze Patrologii Greckiej, pod kierunkiem min. księdza Pałuckiego. Jestem więc specjalistą w taj samej dziedzinie, w której on był specjalistą jako patrolog. On przyjmował mnie na studia i przewodniczącym komisji mojego doktoratu. To on sprawił, że dzisiaj jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To, co przychodzi mi na myśl, to słowa, które on sam użył przygotowując księgę pamiątkową dla jednego ze swoich mistrzów. Słów "mistrz i nauczyciel" użył wspominając księdza profesora Marka Zahajkiewicza. Dzisiaj te słowa odnoszę właśnie do zmarłego księdza profesora Jerzego Pałuckiego, który był dla mnie mistrzem i nauczycielem, mistrzem i przyjacielem. Był mistrzem jako patrolog. To on zachęcił mnie i wprowadził w badania nad Paulinem z Noli, sam był jego doskonałym znawcą. Poszedłem w tym kierunku i miałem okazję razem z księdzem Jerzym przygotować tłumaczenie listów Paulina z Noli. Było to dla księdza Jerzego bardzo ważną sprawą, bardzo się z tego cieszył - mówi ksiądz profesor Marcin Wysocki.

- Był również przyjacielem i człowiekiem niezwykłej dobroci - wspomina dalej ksiądz Wysocki. - W ostatnich dniach wiele osób dzwoni do mnie z Polski i zza granicy i mówi, że ksiądz Pałucki był niezwykle dobrym człowiekiem. Ja tej dobroci również doświadczałem. Ksiądz profesor Jerzy na swojej drodze spotkał wielu mistrzów, poza wspomnianym księdzem Zahajkiewiczem był nim również śp. biskup Roman Andrzejewski. Tego bycia mistrzem uczył się od innych a później przekazywał to nam, młodszym. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych ale chociaż ksiądz profesor Pałucki odszedł 3 lata temu na emeryturę z uniwersytetu, to wciąż czuliśmy jego obecność. Po ludzku był wśród nas jako mistrz i nauczyciel. Jego miejsca nie będzie łatwo zastąpić, jeżeli w ogóle będzie to możliwe - dodaje.

Pogrzeb świętej pamięci księdza profesora Jerzego Pałuckiego odbędzie się w czwartek 5 października. Uroczystości żałobne rozpoczną się o 13 w archikatedrze lubelskiej.