MON: Rozwój sportu strzeleckiego – będą nowe strzelnice! Trwa nabór wniosków

2022-06-09 14:09
Strzelnica - zdj. ilustracyjne
Autor: Pixabay

Strzelnica pneumatyczna i strzelnica wirtualna, nowa lub rewitalizacja i przebudowa starej – Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło dwa konkursy ofert na strzelnice. Dofinansowanie może sięgać nawet 300 tys. zł.

Ruszyła kolejna edycja projektu „Strzelnica w powiecie”. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu ze środków MON uruchomiono 46 strzelnic, a kwota dofinansowania sięgała blisko 7 mln zł. W tym roku jednostki samorządu terytorialnego mogą aplikować do dwóch konkursów, aby pozyskać potrzebne środki.

Pierwszy z konkursów dotyczy strzelnic wirtualnych, a drugi strzelnic pneumatycznych. Aplikacje o dofinansowanie mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat czy województwo. W przypadku strzelnic pneumatycznych – dofinansowanie może sięgać 300 tys. zł, natomiast w przypadku strzelnic wirtualnych – maksymalne środki to do 200 tys. zł. Jednostka składająca wniosek musi pamiętać o fakcie, że po jej stronie istnieje także wymóg formalny przynajmniej 20% udziału finansowego w pokryciu kosztów budowy nowej lub rewitalizacji starej strzelnicy – mówi ppłk Tomasz Kanaszewski, oficer prasowy Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Celem realizowanych konkursów w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2022” jest m. in. rozwój sportu strzeleckiego w Polsce; zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych; podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej; aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej chce w ten sposób udostępnić młodzieży infrastrukturę wyposażona w odpowiedni i bezpieczny sprzęt, dzięki czemu opanują podstawowe umiejętności strzeleckie. Na nowych strzelnicach użytkownicy będą mogli rozwijać postawy pro-obronne wśród młodzieży; prowadzić szkolenia strzeleckie dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego); a także wspierać wszechstronny rozwój osobowości młodzieży, w tym cierpliwości, systematyczności, opanowania i skupienia. To natomiast docelowo ma się przyczynić do poprawy kondycji fizycznej, wytrzymałości i koncentracji wśród młodzieży.

Dokumenty w obu konkursach można składać do 30 czerwca 2022 roku. Wszystkie niezbędne wnioski i dokumenty są dostępne n astronie Ministerstwa Obrony Narodowej.