Można spojrzeć na Lublin z czterech stron świata

2022-12-27 13:07
Przeglądarka ukośnych zdjęć Lublina
Autor: Urząd Miasta Lublin

Chodzi o przeglądarkę ukośnych zdjęć lotniczych. Nowe narzędzie pomoże w w planowaniu przestrzennym, analizach środowiskowych, projektowaniu robót budowlanych, czy wizualizacjach i działaniach marketingowych.

- Można spojrzeć na Lublin z nowej perspektywy. Wykonawca zakończył prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowych danych cyfrowych dla miasta. Pochodzą one z lipca 2022 roku i będą mieć wszechstronne zastosowanie, m.in. w planowaniu przestrzennym, analizach środowiskowych, projektowaniu robót budowlanych, czy wizualizacjach i działaniach marketingowych. Szczególnie zachęcam mieszkańców do zapoznania się z nowymi możliwościami, które dają ukośne zdjęcia lotnicze całego miasta wykonane z czterech kierunków. To będzie bardzo ciekawy spacer po Lublinie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Już od dłuższego czasu Miasto Lublin stawia na intensywny rozwój danych przestrzennych, a miejskie serwisy wykorzystują najnowsze technologie. Realizacja umowy na opracowanie nowych danych cyfrowych Lublina – tzw. fotogrametrycznych obejmowała pozyskanie zdjęć lotniczych – pionowych i ukośnych, a następnie opracowanie prawdziwej ortofotomapy, czyli pozbawionej pochylenia obiektów i martwych pól. Powstały ponadto cztery komplety zdjęć ukośnych, a następnie fotoplany. Uzyskane zdjęcia ukośne pozwoliły na wykorzystanie ich do nakładania tekstur na model 3D i podgląd obiektów z różnej perspektywy. Ważnym elementem zamówienia było również wykonanie skaningu laserowego (chmury punktów LiDAR). Na podstawie pozyskanych danych wraz z nałożonymi teksturami pochodzącymi ze zdjęć ukośnych powstał także nowy model Mesh 3D Lublina. Wykonane na zlecenie miasta zdjęcia lotnicze objęły cały obszar miasta, łącznie o powierzchni około 156 km2. Z nowo pozyskanych danych mieszkańcy mogą skorzystać za pośrednictwem modułów Systemu Informacji Przestrzennej Lublina.

Przeglądarka ukośnych zdjęć lotniczych, uzupełniona o dane z poprzednich lat, dostępna jest pod adresem ukosne.lublin.eu. Oprogramowanie pozwala m.in. na wyszukiwanie punktów adresowych, dokonywanie pomiarów przestrzennych (odległości, wysokości, powierzchni, pomiar elewacji, przekrój), podział widoku na dwa okna, importowanie i eksportowanie widoków, wczytywanie dodatkowych warstw: np. ulic oraz ewidencji (przebiegu i numerów działek).

Miasto Lublin posiada duży potencjał, zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i aktualne możliwości techniczne w udostępnianiu wszelkich danych przestrzennych. W Systemie Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL) gromadzone są dane geodezyjne, geograficzne, planistyczne i wszystkie inne, które mają swoje odniesienie w przestrzeni miasta. System składa się obecnie z sześciu modułów i zawiera: mapy 2D, mapy 3D, zdjęcia ukośne, porównywarkę, usługi sieciowe oraz e-usługi.