Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze otwarte pomimo stanu wyjątkowego na wschodniej granicy kraju

2021-09-07 13:18
Muzeum na Majdanku
Autor: pixabay.com

W związku z wprowadzaniem stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach województwa lubelskiego położonych w pobliżu Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze – Muzeum nadal przyjmuje turystów. Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw: podlaskiego i lubelskiego.

Pas obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim., m.in. takie miejscowości jak Sobibór i Włodawa.

Muzeum i miejsce pamięci znajduje się w miejscowości Żłobek. To jest ok. 5 kilometrów od granicy z Białorusią co oznacza, ze ta miejscowość nie została objęta stanem wyjątkowym. Związane ze stanem wyjątkowym wprowadzane ograniczenia dotyczą natomiast możliwości dojazdu do Muzeum od strony Włodawy, która leży w pasie przygranicznym. Osoby udające się do Muzeum prosimy o wybierania alternatywnej trasy tj. drogi krajowej nr 812 (od strony Chełma) - mówi Agnieszka Kowalczyk – Nowak, rzecznik prasowy Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dla osób korzystających z urządzeń GPS

Sobibór. Oblicza wystawy stałej.

Jednym z elementów wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze jest monochromatyczna makieta niemieckiego obozu zagłady. Jest ona trójwymiarowym odwzorowaniem planu sytuacyjnego obozu z 1943 r. Opracował go zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku, wnikliwie analizując zebrane materiały źródłowe oraz wyniki badań archeologicznych.

Historia Muzeum

Po zakończeniu II wojny światowej Sobibór i jego historia została zapomniana na blisko 20 lat. Pierwsze inicjatywy upamiętnienia sobiborskiego miejsca kaźni podjęto dopiero w pierwszej połowie lat 60. XX w. Miało to związek z procesami hitlerowskich oprawców w Hagen (Niemcy) oraz Krasnodarze (ówczesne ZSRR).

Autorem koncepcji pierwotnego upamiętnienia jest inżynier Romuald Dylewski. Najważniejszymi elementami założenia były pomnik (autorstwa Mieczysława Weltera) przedstawiający kobietę z dzieckiem przy kolumnie nawiązującej do komór gazowych oraz symboliczny kopiec w miejscu cmentarzyska, gdzie palono i zakopywano ciała pomordowanych. Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika, zorganizowane przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lublinie, odbyły się 27 czerwca 1965 r. Ówczesna forma upamiętnienia nie do końca oddawała prawdę o tym miejscu. Na pamiątkowej tablicy znalazła się bowiem informacja, że w obozie zginęło około 250 000 jeńców radzieckich.