Muzeum Nadwiślańskie będzie partnerem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2024-04-08 21:05
Podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Autor: Muzeum Nadwiślańskie Podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

W ramach podpisanego porozumienia lubelska uczelnia i kazimierskie muzeum wspólnie będą organizować wykłady, seminaria, szkolenia oraz konferencje naukowe. Studenci będą mogli w muzeum odbywać również staże naukowe oraz praktyki studenckie.

W Kazimierzu Dolnym zostało podpisane porozumienie pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wydarzenie to otwiera nowe możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma instytucjami. W spotkaniu udział wzięli członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni, kierownik Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Andrzej Junkuszew oraz dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Izabela Andryszczyk.

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz organizacji wykładów, seminariów, szkoleń oraz konferencji naukowych, które będą stanowić forum wymiany wiedzy i poglądów. Obie instytucje zamierzają wspólnie pozyskiwać środki finansowe na te działania. Wspólne projekty zakładają również przygotowywanie publikacji, w tym naukowych, oraz wymianę materiałów i publikacji z zakresu zainteresowań obu stron.

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie to kolejny krok naszego Muzeum w rozwijaniu działań edukacyjnych i naukowych. Zakres współpracy jest rzeczywiście bardzo szeroki i daje duże szanse na powstanie ciekawych projektów. Ambitne plany już są - teraz czas na ich realizację! Jestem przekonana, że Muzeum Przyrodnicze, oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, sprosta tym wymaganiom – mówi Izabela Andryszczyk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzy Dolnym.

W ramach porozumienia studenci różnych kierunków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, m.in. turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, sztuki ogrodowej i aranżacji roślinnych czy behawiorystyki zwierząt będą mogli również odbywać staże naukowe i praktyki studenckie w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.