Muzeum Narodowe w Lublinie będzie bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

2022-10-19 17:23
Zamek w Lublinie
Autor: Muzeum Narodowe w Lublinie Zamek w Lublinie - fot. ilustracyjne

Placówka dostała blisko 250 tys. złotych w ramach programu „Kultura bez barier”. Niebawem znikną ostanie utrudnienia architektoniczne w muzeum. Skorzystają też rodzice z małymi dziećmi. Wszystkie działania maja być zrealizowane do czerwca 2023 roku.

Muzeum Narodowe w Lublinie dąży do zapewnienia jak największej dostępności całej przestrzeni muzealnej, ekspozycji oraz oferty kulturalno-edukacyjnej. Inicjatywa realizowana w ramach programu PFRON „Kultura bez barier”, jest kolejnym krokiem w niwelowaniu wszelkich utrudnień napotykających osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z oferty Muzeum.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 245.570 złotych w ciągu najbliższego roku podjęte zostaną takie działania jak: zamontowanie przed salą wykładową podnośnika pionowego oraz pochylni dzięki czemu osoby poruszające się na wózkach będą mogły brać udział w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych; stworzenie planu tyflograficznego muzeum, audiodeskrypcji budynku i wystaw stałych, umożliwiających osobom niewidzącym oraz niedowidzącym samodzielne poruszanie się po muzeum; wykonanie tyflografik, wydruków 3D oraz audiodeskrypcji do eksponatów z wystawy “Magia Starożytnego Egiptu”, montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej oraz wdrożenie systemu zdalnego tłumacza języka migowego, zakup tabletów i tworzenie filmów z napisami oraz wykorzystaniem PJM, co zapewni osobom niesłyszącym oraz niedosłyszącym łatwość w korzystaniu z kas biletowych, sklepiku oraz w zwiedzaniu wystaw; utworzenie tekstów w języku łatwym do czytania i rozumienia skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną; szkolenia dla pracowników muzeum i wolontariuszy zwiększające świadomość oraz wiedzę na temat potrzeb różnych grup odbiorców.

Wszystkie działania maja być zrealizowane do czerwca 2023 roku.

Przedsięwzięcie sfinansowano w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

źródło: Muzeum Narodowe w Lublinie.