Muzeum Narodowe w Lublinie szuka wolontariuszy

2021-11-09 15:35
Muzeum Narodowe w Lublinie poszukuje wolontariuszy
Autor: Muzeum Narodowe w Lublinie Muzeum Narodowe w Lublinie poszukuje wolontariuszy -zaproszenie.

To propozycja dla lubiących historię i kontakt z turystami. Muzeum Narodowe w Lublinie poszukuje wolontariuszy. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do uczniów i studentów jak i seniorów, którzy chcą angażować się w ciekawe działania kulturalne, artystyczne i społeczne.

Celem wolontariatu organizowanego przez Muzeum Narodowe w Lublinie jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalnych i społecznych, w której wolontariusze wspierać będą inicjatywy podejmowane przez instytucję, dzielić się swoją wiedzą  i doświadczeniem, podnosić swoje kwalifikacje, współtworzyć program wolontariatu oraz realizować autorskie pomysły pod nadzorem merytorycznym pracowników Muzeum.

Zadania wolontariusza przydzielane są przez koordynatora wolontariatu w oparciu o potrzeby instytucji, jak także indywidualne cechy charakterologiczne, możliwości, umiejętności i zainteresowania kandydata.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia, bez względu pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny, która zechce poświęcić swój wolny czas na wsparcie działań realizowanych przez Muzeum Narodowe w Lublinie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawodawczego do podpisania porozumienia wolontariackiego.

Rekrutacja do wolontariatu odbywa się etapowo i obejmuje następujące elementy:1) zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie2) rozmowę z koordynatorem wolontariatu;3) udział w szkoleniu.Po pozytywnym przejściu powyższych etapów następuje podpisanie umowy wolontariackiej Wypełnione i podpisane zgłoszenia wolontariackie można składać:- osobiście w siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – Kancelaria, piętro I);- pocztą tradycyjną na adres Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin);- pocztą elektroniczną w formie skanu (.jpg lub .pdf) na adres: wolontariat@mnwl.pl.

Formularz i szczegóły są na stronie: mnwl.pl