Lublin - wystawa Na Kresy po zdrowie!

2022-07-20 14:35
Na Kresy po zdrowie - plakat wystawy
Autor: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie Na Kresy po zdrowie - plakat wystawy

Ekspozycja poświęcona jest 6 uzdrowiskom ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - Szkło, Lubień, Niemirów, Morszyn, Truskawiec i Druskieniki – wszystkie te miejsca stanowiły wówczas słynne źródła wód naturalnych. Wystawa przedstawia dzieje oraz funkcjonowanie tych uzdrowisk do 1939 roku.

Ekspozycja ma charakter autorsko-kolekcjonerski i prezentuje archiwalia, ikonografię oraz muzealia ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego pomysłodawcy i autora scenariusza.

Narracja wystawy rozpoczyna się od początków polskiej balneologii w XVI wieku oraz porusza m.in. tematykę lekarsko-zabiegową, wątek związany z modernizmem w kontekście architektury uzdrowiskowej czy też wątek rozrywki (muzyka, sport, kluby towarzyskie).

Józef Piłsudski, regularny kuracjusz Druskienik, tak w 1924 r. zachwalał to polskie wówczas uzdrowisko:

Doktorzy zalecają, bym jechał leczyć się za granicę, a ja pragnę na lato wyjechać do Druskienik. Doktorzy mają swoją politykę, a ja swoją. Gdyby oni znali kresy, tamtejsze drzewa, powietrze i lud tamtejszy, nasze potrawy i przyzwyczajenia, na pewno zmieniliby swoją politykę …

Na wystawie w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaaranżowany jest między innymi fragment dworca kolejowego, gabinet zabiegowy oraz charakterystyczne miejsca najpopularniejszego uzdrowiska jakim był Truskawiec. Na wystawie zostaną pokazane również eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie oraz materiały udostępnione przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Dzięki ekspozycji można poczuć klimat takich miejsc jak Lubień, Druskieniki czy Truskawiec. Na kuracje jeździli tu Eliza Orzeszkowa, Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski czy Julian Tuwim. Początki najstarszych uzdrowisk, Szkła i Lubienia koło Lwowa, sięgają XV-XVI wieku.

Wystawę można oglądać do końca października w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy Placu Litewskim w Lublinie.