Na KUL ruszają studia z pielęgniarstwa

2020-03-03 15:46
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
Autor: kul.pl Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

To pierwsze w historii uczelni studia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Są realizacją zamysłu naszego założyciela, księdza Idziego Radziszewskiego i odpowiedzią na potrzeby rynku - mówi rektor KUL, ksiądz profesor Antoni Dębiński.

Zawodu młodzi ludzie będą się uczyć w salach wykładowych, specjalistycznych pracowniach dydaktycznych i laboratoriach Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu przy ul. Konstantynów 1. Praktykę zawodu przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze poznają w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie. Zajęcia na I-szym roku rozpoczęło 50 osób. Chętnych na studia z pielęgniarstwa było dwa razy więcej. Materiał: Maciej Kurek

KUL rusza ze studiami z pielęgniarstwa