Nabór na stanowisko młodszego psychologa i młodszego wychowawcy w zakładach penitencjarnych Okręgu Lubelskiego

2023-01-12 10:02
Służba Więzienna w Okręgu Lubelskim szuka nowych pracowników
Autor: Służba Więzienna Okręg Lubelski Służba Więzienna w Okręgu Lubelskim szuka nowych pracowników

W związku z zapotrzebowaniem etatowym Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowisku młodszego psychologa, młodszego wychowawcy w jednostkach organizacyjnych Okręgu Lubelskiego.

Ogłoszenie o naborze na wolne etaty dotyczy takich zakładów, jak: Zakład Karny Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Opole Lubelskie, Włodawa, Zamość i użytkownicy, a także trzech Aresztów Śledczych w Krasnystawie, Lublinie i Radomiu. Przewidywana liczba stanowisk to 12.

Kandydat, który aplikuje do naszej formacji, to przede wszystkim osoba, która powinna posiadać obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, korzystać z pełni praw publicznych. Dawać rękojmię do wykonywania pracy i powierzonych zadań. Nie powinna być to osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu, a także posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby – wyjaśnia kpt. Edyta Radczuk, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko młodszego psychologa młodszego wychowawcy są też tutaj wymagania dodatkowe Kandydat winien legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku psychologa lub wyższym o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji.

W szczególności mamy tu na myśli penitencjarystykę, profilaktykę społeczną, pracę socjalną, pedagogikę, socjologię, kryminologię, prawo czy resocjalizację – dodaje kpt. E. Radczuk.

Praca w strukturach Służby Więziennictwa to nie tylko stałe i stabilne zatrudnienie, ale także dodatkowa gratyfikacja finansowa za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a także stażowe za lata pracy.

Pensja u nas spływa na konto zawsze pierwszego dnia miesiąca. Kiedy mówimy o takich aspektach finansowych, trzeba też powiedzieć o nagrodzie rocznej tak zwanej 13-tce, o nagrodach uznaniowych, zapomogach, o nagrodach jubileuszowych - po 20 latach służby to u nas aż 75% wynagrodzenia. Funkcjonariusze u nas otrzymują też zwrot kosztów dojazdu do służby. Prawo do kwatery służbowej lub do lokalu mieszkalnego w służbie stałej. Otrzymują też równoważnik za brak lokalu, pomoc finansową na uzyskanie tego lokalu czy dofinansowanie do wypoczynku, które otrzymują nasi funkcjonariusze i członkowie ich rodzin raz w roku. Istnieje także zasiłek na zagospodarowanie czy nagrody za zastępstwo. Koncentrujemy się także na szkoleniach i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Jeśli podnosimy swoje wykształcenie, możemy skorzystać z urlopu szkoleniowego. Jest to aż 21 dni w ciągu roku jeśli studiujemy, ale mamy też dodatkowy urlop zgodnie z przepracowanym latami służbę. Po 10 latach to będzie 31 dni urlopu, ale już po 20 latach aż 39 dni urlopu. – dodaje kpt. E. Radczuk.

Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego we wskazanych przeze mnie jednostkach w terminie, w tym przypadku do 23 stycznia 2023 roku. W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji nt wymaganych dokumentów oraz punktacji przy rekrutacji znajduje się TUTAJ.