Największa w historii modernizacja infrastruktury drogowej w Chełmie

2024-03-01 14:10
Modernizacja infrastruktury drogowej w Chełmie - plakat
Autor: Miasto Chełm Modernizacja infrastruktury drogowej w Chełmie - plakat

Dzięki rządowych dotacji miasto pozyskało łącznie kilkaset milionów złotych na realizację infrastruktury drogowej. Projekt obejmie kompleksową przebudowę głównych ulic i budowę od podstaw nowej estakady.

Blisko 200 milionów złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przeznaczonych na rozbudowę ok. 9,3 km dróg wojewódzkich i ok. 2,2 km powiatowych, a także na infrastrukturę techniczną i drogową, która stworzy warunki do rozwoju terminala intermodalnego i EuroParku w Chełmie.

W ramach inwestycji przebudowane mają zostać droga wojewódzka nr 812 w przebiegu ulic Włodawskiej i Zawadówka oraz droga wojewódzka nr 844 na ulicy Hrubieszowskiej, alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i alei Armii Krajowej wraz z budową wiaduktu. Ponadto przebudowane zostaną drogi powiatowe 1880L, 1920L i 1893L w przebiegu ulic odpowiednio Ceramicznej, Szpitalnej i Lubelskiej, wraz z mostem na Uherce, od ulicy Szpitalnej do ronda Jana Pawła II.

Terminal intermodalny ma powstać w rejonie stacji kolejowej Chełm Wschodni, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 7 i szerokotorowej linii kolejowej nr 63, drogi krajowej nr 12 oraz planowanego węzła w przebiegu drogi ekspresowej S12.

Urząd Miasta Chełm jest w trakcie dużego przetargu, który obejmuje przebudowę oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej.

Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę ul. Piwnej i Łącznej, modernizację łącznika drogowego przy ul. Mościckiego, modernizację ul. Pilarskiego (łącznik z ul. Ogrodową), modernizację ul. Droga Męczenników, przebudowę ul. Połanieckiej wraz z parkingiem przy parku Międzyosiedlowym, przebudowę ul. Traugutta oraz modernizację parkingów przy cmentarzu komunalnym, ul. Lubelskiej (za Gamą) i przy ul. Szkolnej.

Zadania będą realizowane w formie zaprojektuj i buduj. Oprócz tego przetarg obejmuje też opracowanie dokumentacji projektowych dla takich ulic jak m.in.: Wirskiego, Wieniawskiego, Wołyńskiej.

Największe drogowe inwestycje w Chełmie mają zostać zrealizowane do końca 2026 roku.

Szczegóły są na stronie i profilu Miasta Chełm.