Niebawem rusza rekrutacja do lubelskich podstawówek

2020-03-03 16:33
Dziecko odrabiające zadanie domowe
Autor: lublin.eu

Kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach: ogólnodostępnych oraz integracyjnych.

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem potrwają od 1 do 8 kwietnia. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły potrwa od 21 do 28 kwietnia. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej. Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 11 maja 2020 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Szczegóły dotyczące rekrutacji są na stronie: lublin.eu Autor: ZS

Mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin