Niedziela Słowa Bożego – dzień, który wskazuje na Biblię

2023-01-18 14:12
Niedziela Słowa Bożego
Autor: Archidiecezja Przemyska Niedziela Słowa Bożego

Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii. Już w tę niedzielę (22 stycznia) w Kościele katolickim z inicjatywy papieża Franciszka będzie obchodzona Niedziela Słowa Bożego.

Już po raz 4. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka. Uroczystości w Archidiecezji lubelskiej będą miały miejsce w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie.

Pragniemy, aby wszyscy, którzy są zainteresowani spotkaniem z Biblią, refleksją nad Biblią, ewangeliczną rewizją życia lub kręgiem biblijnym, aby każda z tych osób przyszła na to spotkanie. Chcemy, aby Pismo Święte było jak pokarm dla każdego z nas. Aby żadne ze słów, które spada nie spadło bezowocnie, ale żeby spadło na żyzną rolę. Aby wydawało obfity owoc wiary – wyjaśnia ks. prał. Tadeusz Pajurek, kustosz Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona przez papieża Franciszka 2 2019 roku. W nawiązaniu do prośby wyrażonej na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu miłosierdzia, aby «jedna niedziela [w ciągu roku] została w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem», papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

Najlepiej zacząć od Nowego Testamentu, aby potem krok po kroku wgłębiać się w tajemnice Słowa Bożego przechodząc do ksiąg Starego Testamentu. Można wziąć do ręki egzemplarz Pisma Świętego, w którym są umieszczone komentarze, aby wyjaśnić perykopy trudniejsze dla nas. Bowiem Pan dał nam Słowo, a to Słowo jest dla nas nieustannie mocą i siłą. Jeśli Go przyjmiemy jako Słowo Życia i jeżeli będziemy żyli tym Słowem każdego dnia to nasza wiara będzie się rozwijać – tłumaczy ks. prał. T. Pajurek.

Papieska inicjatywa dopełnia cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polsce. Wśród nich znajdują się m.in. przeżywany od 15 lat Tydzień Biblijny oraz organizowane od sześciu lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Wielgusa nastąpi uroczyste błogosławieństwo członków Dzieła Biblijnego oraz wszystkich członków Kręgu Biblijnego. Homilię wygłosi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Słowo Boże przed południem będzie głosił ks. dr Marcin Zieliński, wicemoderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej, a po południu ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Po mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL – dodaje ks. prał. T. Pajurek.

Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie (ul. Jana Pawła II 11).