Nowa wystawa w Muzeum KUL

2023-06-21 9:03
Plakat nowej wystawy w Muzeum KUL
Autor: mat. organizatora Plakat nowej wystawy w Muzeum KUL

Ukazuje piękno przyrody i zachwyt poezją. W Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego można będzie oglądać nową wystawę malarstwa, grafiki i rzeźby. Kolekcja jest darem artystki Alicji Zadziorko, która przekazała swoje zbiory Muzeum KUL. Ekspozycja pod tytułem „Zieleń (...) wyrojem omgliła rozłogi” nawiązuje do jednego z wierszy Bolesława Leśmiana.

25 maja 2023 r. Pani Alicja Zadziorko przekazała Muzeum KUL swoją kolekcję dzieł sztuki, na którą złożyły się prace z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby. Hojny dar artystki i kolekcjonerki stanowi kontynuację dzieła Olgi i Tadeusza Litawińskich, dzięki którym w 1986 r. zbiory Muzeum KUL znacząco się powiększyły. Pani Alicja, wieloletnia przyjaciółka Państwa Litawińskich, obdarowała uczelnię swoimi niezwykłymi pracami, spośród których na uwagę zasługują m.in. cykle obrazów „Pejzaż romantyczny” i „Leśmianowskie łąki”.

Artystka, zauroczona poezją Leśmiana, w podobny sposób postrzega naturę i tak jak on stwarza ją na nowo. Poprzez świat roślin formułuje wiele symbolicznych treści, jednocześnie przekazując własne wartości i refleksje. Wśród przekazanych dzieł sztuki ważną rolę odgrywają również prace innych artystów, takich jak: Stanisław Gałek, Artur Grottger, Wojciech Fleck i Nikifor Krynicki. Kolekcjonerstwo – obok malarstwa – stanowi istotną część życia artystki od wielu lat mieszkającej w Zakopanem.

Wernisaż wystawy „Zieleń (...) wyrojem omgliła rozłogi”. Dar Alicji Zadziorko dla Muzeum KUL, odbędzie się 23 czerwca, o godz. 17:00 w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czas trwania wystawy: 23 czerwca – 29 września. Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00. Szczegóły na stronie: muzeum.kul.pl

Patronem medialnym wystawy jest Radio Plus Lublin.