Nowe dowody osobiste

2021-11-09 10:41
Wzór nowego dowodu osobistego
Autor: Urząd Miasta Lublin

Od poniedziałku, 8 listopada, można składać wnioski o dowód osobisty z odciskami palców i podpisem posiadacza. W Urzędzie Miasta Lublin przyjmowanie wniosków z użyciem czytników do pobierania odcisków palców, odbywa się bez zakłóceń.

Nowe dowody osobiste są wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

Podpis będzie zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu. Odciski palców nie są pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia oraz od osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli pobranie odcisków jest tylko czasowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców, ale ważny krócej, bo tylko 12 miesięcy – wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Ważność wydawanych dowodów osobistych to okres 10 lat dla osób od 12. roku życia, a także 5 lat – dla osób do 12. roku życia. W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego składanie wniosków online będzie możliwe wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku życia, od których odciski palców nie są pobierane.

W Urzędzie Miasta Lublin przyjmowanie wniosków z użyciem czytników do pobierania odcisków palców, odbywa się bez zakłóceń. W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego składanie wniosków online będzie możliwe wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku życia, od których odciski palców nie są pobierane - dodaje M. Głazik.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. W Urzędzie Miasta Lublin wniosek można złożyć w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14 (stanowiska nr 18, 19, 20 I piętro), ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12a (stanowisko nr 4), ul. Szaserów 13-15 (stanowisko nr 5), ul. Wolskiej 11, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.15. Dowód wydawany jest bezpłatnie.

Zmiany w dowodach osobistych zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Więcej informacji na temat dowodów osobistych znajduje się na stronie obywatel.gov.pl oraz w BIP Urzędu Miasta Lublin.