Osiem wycieczek w ramach programu Mała Ojczyzna – Lubelskie

2023-12-15 12:44
Program Mała Ojczyzna – Lubelskie
Autor: mat. organizatora Program Mała Ojczyzna – Lubelskie

Archidiecezja Lubelska przygotowała kompleksową propozycję programową, która obejmowała zwiedzanie miasta, doświadczanie jego historii oraz szereg atrakcji przybliżających piękno Lubelszczyzny. Na wycieczki zaproszono uczniów z obszaru województwa lubelskiego.

Archidiecezja Lubelska zorganizowała osiem wycieczek w ramach programu Mała Ojczyzna – Lubelskie. Przygotowano kompleksową propozycję programową, która objęła zwiedzanie miasta, doświadczanie jego historii oraz szereg atrakcji przybliżających piękno Lubelszczyzny. Na wycieczki zaproszono uczniów z obszaru województwa lubelskiego.

Poznawanie bogactwa historii oraz współczesności kształtuje postawy patriotyzmu lokalnego, ważnego czynnika budującego system wartości oparty o szacunek i świadomość własnego pochodzenia. W ramach projektu odbyło się 8 wycieczek dla klas szkół podstawowych ze szkół w Województwie Lubelskim. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z regionów wiejskich, w tym przypadku mieszkańcy województwa lubelskiego i ościennych, którzy w swoich miejscowościach nie mają na co dzień możliwości zaangażowania w życie kulturalne.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.