Polski Ład: Zmiany w składce na ubezpieczenie zdrowotne

2022-01-12 17:22
Składka zdrowotna nie ominie żadnych przedsiębiorców
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Składka zdrowotna nie ominie żadnych przedsiębiorców

W Polsce obowiązuje nowy system podatkowy, którego głównym celem jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa, a jednocześnie zaoszczędzenie przez Polaków pieniędzy. Stąd też szereg bardzo istotnych zmian w prawie podatkowym. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9% od wysokości dochodu.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, wyższy próg podatkowy do 120 tysięcy złotych i równe zasady płacenia składki zdrowotnej na poziomie 9 % - to główne zmiany Polskiego Ładu. Jednym z filarów i celów nowego programu jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. W praktyce oznacza to dążenie do osiągnięcia średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat.

Szacujemy, że w skali kraju będzie to ok. 7 mld złotych. Te środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie, a także wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia - mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Większe wpływy ze składki zdrowotnej mają być docelowo środkiem do zwiększenia dofinansowywania sieci szpitali z jednoczesnym wsparciem istotnych dziedzin medycyny jak onkologia, czy psychiatria dziecięca. Wprowadzone zmiany są podyktowane m.in. skutkami pandemii. Pozyskane środki zostaną przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zostaną wykorzystane na poprawę świadczeń medycznych oraz poprawę stanu zdrowia Polaków po przebyciu COVID-19 – dodaje M. Deruś.

Zmiany wprowadzone w systemie podatkowym w zakresie wprowadzenia obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Wysokość składki zdrowotnej nadal będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru, przy czym dla opłacających podatek liniowy - 4,9%, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnej płacy. Składka zdrowotna nie jest już możliwa do odpisania od podatku.

Przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych obwiązuje składka 9% od dochodu - tak jak dla pracowników. Nie będzie jednak odliczana od podatku. Dlatego został przygotowany mechanizm, który pozwoli na odliczenie od dochodu określonej kwoty, która zniweluje powstałe różnice. Obejmie ona przedsiębiorców, których dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składki na ubezpieczenie społeczne, są w granicach od 68 412 zł do 133 692 zł – dodaje M. Deruś.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Ci przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 % swojego dochodu, jednak nie mniej niż 270 zł/m-c w 2022 roku. Zaś przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem zapłacą niższą składkę zdrowotną. Wyniesie ona 9% i będzie naliczana od podstawy rocznych przychodów.

Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. Miesięczna wysokość składki zdrowotnej wyniesie 60 % przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. składka będzie wynosiła 100 % przeciętnego wynagrodzenia, zaś w przypadku przedsiębiorców osiągających dochód powyżej 300 tys. - podstawa będzie stanowiła 180 % podstawowego wynagrodzenia – wyjaśnia M. Deruś.

Ok. 107 tys. podatników rozliczających się na karcie podatkowej zaoszczędzi na opłacaniu składki zdrowotnej. Będzie ona liczona od minimalnego wynagrodzenia. Tym samym składki będą niższe prawie o połowę od pierwotnych propozycji. Od tego roku zmieniają się także terminy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Przykładowo składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego w terminie do 20-ego kwietnia. Składka za kwiecień będzie płacona od dochodu za marzec w terminie do 20 maja. Ma to być odpowiedź rządu na liczne wnioski przedsiębiorców – uzupełnia M. Deruś.

Już od wtorku (11 stycznia) wszystkie urzędy skarbowe są otwarte w dni robocze dłużej. W godz. 8-19 pracownicy będą udzielać odpowiedzi na pytania związane z Polskim Ładem. Poradę podatnik może uzyskać telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w swoim urzędzie skarbowym.