Ponikwoda będzie miała lepszy dojazd do S19 i stacji kolejowej PKP

2023-12-11 9:15
Rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Węglarza
Autor: Urząd Miasta Lublin Rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Węglarza

Miasto wybrało wykonawcę budowy przedłużenia ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz odcinków ulic: Marii Koryznowej i Trześniowskiej, wraz z infrastrukturą.

Inwestycję zrealizuje PBI Infrastruktura S.A. wspólnie z PBI WMB Sp. z o.o. za blisko 49 mln zł. Wspólną ofertę firm oceniono jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym.

Przedłużenie ul. Węglarza, wraz z budową przyległych ulic, to inwestycja niezwykle ważna dla dzielnicy Ponikwoda, co wielokrotnie podkreślali mieszkańcy i mieszkanki tej części miasta podczas spotkań w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Wybór wykonawcy to decydujący krok formalny, który pozwoli podpisać umowę i rozpocząć realizację prac w terenie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura drogowa o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m. Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także kanalizacji i sieci. Nowa infrastruktura drogowa zapewni bezpieczeństwo i komfort pasażerom, kierowcom oraz pieszym. Inwestycja uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami, m.in. dzięki zachowaniu wymogów dotyczących szerokości i pochyleń chodników, progów, wykonaniu płytek znacznikowych przy skrzyżowaniach i zatokach autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej z przyciskami sensorowymi i informacją dźwiękową.

Przedłużenie ul. Węglarza obsłuży ruch drogowy w północno-wschodnim rejonie miasta i zapewni dostęp do miejskiego transportu publicznego. Nowa trasa, wraz z istniejącym fragmentem ul. Węglarza, połączy się z al. Spółdzielczości Pracy i dalej z obwodnicą Lublina oraz trasą S19 w kierunku Białegostoku. Z kolei prowadząc na wschód w kierunku ul. Trześniowskiej, wpłynie na poprawę dostępności stacji kolejowej PKP Lublin – Ponikwoda – wyjaśnia Katarzyna Duma z lubelskiego ratusza.

Rozbudowa układu drogowego zabezpieczy potrzeby rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda, zapewniając komunikację do szkół (LO nr XX, SP nr 4), przychodni (NZOZ Ośrodek Rehabilitacji, NZOZ Magnoliowa) oraz cmentarza miejskiego.

Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2025 r. Zawarcie kontraktu będzie możliwe po upływie ustawowego czasu na złożenie odwołań przez innych oferentów biorących udział w postępowaniu.

Przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową przyległych ulic otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki otrzymane na ten cel to 30 mln zł, co stanowi 50% wartości całej inwestycji obejmującej dwa zadania: budowę/przebudowę przedłużenia ul. Węglarza oraz przebudowę ul. Wallenroda.