Prezentacje organowe w Kazimierskiej Farze

2022-07-07 12:38
Ksiądz Attila Honti i organy  w Kazimierskiej Farze
Autor: AH Ksiądz Attila Honti i organy w Kazimierskiej Farze

Mają unikatowe brzmienie i są najstarsze w Polsce. Organy w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym można będzie poznać nieco bliżej. Przez całe wakacje bezpłatne prezentacje instrumentu oraz mini koncerty w Kazimierskiej Farze przygotował dla turystów dyrygent i organista, ksiądz Attila Honti.

Kazimierskie organy to prawdopodobnie najstarsze zachowane w całości organy w Polsce. Za ich twórcę uważa się Szymona Liliusza - osiadłego w Kazimierzu organmistrza pochodzenia włoskiego.  Organy kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym powstały ok. 1620 roku. Instrument został umieszczony na drewnianym chórze muzycznym zlokalizowanym nad emporą murowaną. W dwóch kartuszach (podwieszonych pod parapetem chóru drewnianego) widnieją napisy: ANNO (z lewej strony) oraz 1620 (z prawej strony).

Instrument był wielokrotnie przebudowywany, po raz pierwszy po najeździe Szwedów w 1656 roku. Niemniej, zachowało się wiele pierwotnych jego elementów, m.in. mechaniczna traktura gry, klapowe wiatrownice i większość głosów. Organy mają 36 rejestrów, rozdysponowanych na dwie klawiatury ręczne i jedną nożną. Zachował się oryginalny stół gry z tzw. krótką oktawą i klawiszami w kolorze drewna. Do włączania poszczególnych głosów służą specjalne, metalowe pocięgła. Klucze rejestrowe dla sekcji pozytywu znajdują się za plecami grającego. Poza właściwymi głosami organy zostały wyposażone w rejestr kotłów i dzwonków. Niepowtarzalnego brzmienia instrumentu można posłuchać min. podczas letnich prezentacji.

Prezentacje organowe w Kazimierskiej Farze są bezpłatne,  odbywają w lipcu i sierpniu codziennie o godzinie: 13.30, 15.00 oraz 16.30.

Po prezentacjach jest także możliwość nabycia płyt z muzyką organową i publikacji dotyczących instrumentu oraz  kazimierskiej fary.