Przedsiębiorco! Ostatni dzwonek na „mały ZUS”!

2020-02-28 15:36
Mały ZUS dla przedsiebiorćów
Autor: pixabay.com/stevepb

Tysiące najmniejszych przedsiębiorców z Lubelszczyzny ma prawo do niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu zyskają nawet po kilkaset złotych miesięcznie. Jeszcze tylko do 2 marca przedsiębiorcy mogą zgłosić się do „małego ZUS” na nowych zasadach.

Przedsiębiorco! Ostatni dzwonek na mały ZUS! Tysiące najmniejszych przedsiębiorców z Lubelszczyzny] ma prawo do niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu zyskają nawet po kilkaset złotych miesięcznie – Jeszcze tylko do 2 marca przedsiębiorcy mogą zgłosić się do małego ZUS na nowych zasadach. Od lutego z ulgi może korzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli prowadził działalność gospodarczą krócej niż przez rok (ale minimum przez 60 dni), to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy - mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w Lublinie. Z małego ZUS wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą dodatkowo inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Składki na ubezpieczenia społeczne na małym ZUS oblicza się od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku, ale od kwoty nie mniejszej niż 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego (w 2020 roku to 780 zł). Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości - dodaje Korba. Na małym ZUS można być maksymalnie przez trzy lata w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce od lutego zacząć korzystać z małego ZUS, powinien zarejestrować się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. Jeśli jednak przedsiębiorca już w styczniu korzystał z małego ZUS i chce kontynuować ulgę na nowych zasadach, to nie musi się przerejestrowywać. Obie te grupy muszą na początku marca dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za luty. Więcej informacji o uldze po zmianach można znaleźć na www.zus.pl. Autor: Małgorzata Oroń

Małgorzata Korba - rzecznik ZUS o "Małym ZUS dpa przedsiębiorców"