Puławska Karta Mieszkańca dostępna od marca

2024-02-05 14:47
 Puławska Karta Mieszkańca - wzór dokumentu
Autor: UM Puławy Puławska Karta Mieszkańca - wzór dokumentu

Zapewni szereg ulg oraz zniżek. Puławska Karta Mieszkańca to nowa propozycja dla osób płacących podatki w mieście. Posiadacz karty będzie mógł znacznie taniej skorzystać z miejskiej komunikacji, obiektów sportowych i kulturalnych czy różnego rodzaju usług. Dokument ma być dostępny w formie plastikowej karty lub aplikacji mobilnej.

Posiadacz karty będzie miał możliwość korzystania z szeregu zniżek w trakcie korzystania z miejskich obiektów m.in. z pływalni, parku wodnego, lodowiska oraz z komunikacji miejskiej.

Puławska Karta Mieszkańca jest wynikiem pozyskania przez Miasto Puławy mikrograntu w ramach „Giełdy Miejskich Technologii”. Organizatorem konkursów był Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Wypłata grantów dofinansowana była w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd. Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Program skierowany jest do mieszkańców odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Puławach.

Miasto skoncentruje się głównie na wprowadzeniu Puławskiej Karty Mieszkańca w wersji elektronicznej jako rozwiązania w formie aplikacji na urządzenia mobilne, natomiast karta tradycyjna (fizyczna karta plastikowa) będzie alternatywnym rozwiązaniem, dla osób które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych.

W urzędzie miasta zostanie wyznaczony punkt obsługi dla osób zainteresowanych otrzymaniem karty, jednak podstawą będzie dedykowany portal, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy chętni do udziału w programie mogą samodzielnie przejść całą procedurę rejestracji.

System i ​wydawanie Puławskiej Karty Mieszkańca ma ruszyć w marcu.