Rekordowe środki na inwestycje. Budżet Chełma na 2024 rok

2024-01-12 12:42
Budżet Miasta Chełm 2024
Autor: Urząd Miasta Chełm Budżet Miasta Chełm 2024

Dochody to prawie 690 milionów a wydatki to 747 i pół miliona. Prawie 350 milionów złotych ma zostać wydanych na miejskie przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rada Miasta Chełm przyjęła budżet na 2024 rok 28 grudnia 2023 roku. Łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm samorząd określił się w wysokości 689 921 553,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 441 408 192,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 248 513 361,38 zł. Wydatki zaplanowano z kolei na poziomie 747 545 904,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 424 642 095,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 322 903 808,45 zł.

- Warto dodać, że uchwalony budżet zakłada rekordowe środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Z tego tytułu prawie 350 milionów złotych planuje się wydatkować na miejskie przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dla porównania, na początku kadencji, budżet inwestycyjny wynosił niecałe 30 mln. zł - mówi Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm. Nadwyżka operacyjna zgodnie z założeniami powinna wynieść 16 mln zł, kiedy na początku kadencji wykazywała niskie wartości.

W budżecie na 2024 rok znalazły się środki m.in. na:

Opracowanie dokumentacji budowy Południowej Obwodnicy Chełma (Umowa podpisana).Budowę i modernizację infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego: - ul. Włodawska,  - ul. Zawadówka,  - ul. Hrubieszowska,  - ul. Szpitalna,  - ul. Ceramiczna,  - ul. Lubelska,  - al. Armii Krajowej,  - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.  - budowa nowego wiaduktu.  - uzbrojenie terenów inwestycyjnych.  (Umowa podpisana). 

Przebudowę dróg: ul. Mościckiego, Litewska, Starościńska, Słowackiego. (Środki pozyskane). Przebudowę dróg na osiedlu Zachód (kontynuacja).Przebudowę dróg gminnych - ul. Piaskowa, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Kossaka - (Umowa podpisana) Budowę drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych ul. Synów Pułku - (przed podpisaniem umowy). Kompleksową modernizację części ulic w Chełmie: - ulica Piwna,  - ulica Łączna,  - parkingi przy Cmentarzu Komunalnym,  - parking przy ulicy Szkolnej,  - parking przy ulicy Lubelskiej,  - remont kilku innych ulic.  (Środki pozyskane, chełmski ratusz jest przed przetargiem) - zielony transport miejski - autobusy wodorowe (trwa ocena ofert)  - modernizacja ulic: Kilińskiego, Grunwaldzka, Krańcowa (środki pozyskane)  - modernizacja budynku na HUB Technologiczny (środki pozyskane)  - budowa boisk sportowych (SP 8, SP 5, I LO) - trwa.  - Rewitalizacja:  - miejskich skwerów,  - Młyna Michalenki,  - budynku na Brzozowej,  - Ogródka Jordanowskiego,  - USC.

Także: 

-Budowa nowych placów Zabaw, boisk i kortów tenisowych (przed podpisaniem umowy). - Budowa monitoringu miejskiego (pozyskane środki)  - Rewitalizacja dróg odchodzących od Starego Miasta (środki pozyskane)  - Budowa Stadionu Lekkoatletycznego (kontynuacja)  - Budowa przyszkolnych hal (środki pozyskane) - Wymiana miejskiego oświetlenia (środki pozyskane)  - Rewitalizacja miejskich zabytków (środki pozyskane).  - Budowa bloków komunalnych.  - Remont Urzędu Miasta Chełm (środki pozyskane). - Lubelskie Centrum Piłki Nożnej.