Relikwie św. Jana Kantego trafily do parafii w Lublinie

2023-12-22 15:34
Relikwie św. Jana Kantego trafily do parafii w Lublinie
Autor: Krzysztof Podstawka Relikwie św. Jana Kantego trafily do parafii w Lublinie

Jedyna parafia pw. Świętego Jana Kantego w Archidiecezji lubelskiej od dzisiaj posiada relikwie swojego świętego patrona. Mowa o relikwiach I stopnia, które dekadę temu zostały przekazane z Krakowa do Lublina.

Słowo relikwia pochodzi od łacińskiego słowa „resztki, szczątki”. Sobór Watykański II wspomina o relikwiach w Konstytucji o Liturgii Świętej: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki” (111).

Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do dzisiaj zachowanych jest ok. 60 dokumentów z jego własnoręcznym podpisem, stąd wiadomo, że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt.

Św. Jan słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić ludzkiej nędzy, rozdawał swoje odzienie i obuwie. Pod Jego drzwiami żacy często znajdowali przygotowany dla nich posiłek. W każdym potrzebującym widział Chrystusa.

Relikwie św. Jana Kantego w 2013 roku zostały przywiezione z Krakowa. Zostały one przekazane przez przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Krakowa i podarowane lubelskiemu Bractwu Strzelców Kurkowych, a oni natomiast przekazali jest abp. Stanisławowi Budzikowi ze wskazaniem, że chcieliby, aby relikwie docelowo trafiły do parafii pod wezwaniem św. Kantego- mówi w rozmowie z Radiem Plus, ks. Bogusław Zagórski, proboszcz parafii pw. Świętego Jana Kantego w Lublinie.

Relikwie św. Jana Kantego trafily do parafii w Lublinie
Autor: Krzysztof Podstawka Relikwie św. Jana Kantego trafily do parafii w Lublinie

Dzisiaj, w dzień przed 550. rocznicą śmierci świętego, głównego Patrona Archidiecezji Lubelskiej zostały przekazane do parafii.

Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec, medaliki, etc” (1674).

Obecność relikwii jest bardzo ważnym znakiem w naszej wspólnocie parafialnej. Dzięki relikwiom możemy dostrzec to czym żył nasz patron. Nie tylko jako wybitny naukowiec i intelektualista, ale przede wszystkim jako człowiek wielkiego serca. Jako człowiek pochylający się nad drugim człowiekiem, starający się pomagać innym w każdej chwili i w każdy możliwy sposób. Jest takie charakterystyczne zdanie, które powtarzał, gdy ktoś mówił: „biedak idzie”. Św. Kanty odpowiadał: „Chrystus idzie!”. On w każdym człowieku widział Chrystusa, któremu chciał pomagać - dodaje ks. B. Zagórski.

Parafia pw. Świętego Jana Kantego w Lublinie została erygowana, czyli powołana do życia, 21 listopada 2014 roku. Zaś 21 października 2017 roku został poświęcony plac pod budowę kościoła parafialnego, a pierwsza łopata pod budowę fundamentów została wbita w ziemię 7 grudnia tego samego roku. Kolejne miesiące i lata to czas intensywnych prac budowlanych, a zarazem tworzenia nowej wspólnoty w zupełnie nowej części miasta.

Te relikwie ciągle nam przypominają, że my w naszym życiu mamy, podobnie jak on, kierować się nie tylko wiedzą i mądrością, ale przede wszystkim sercem. Mamy patrzeć sercem i przez pryzmat serca patrzeć na drugiego człowieka, dzielić się z nim tym co mamy. Dzielić się sobą, ale także materialnymi rzeczami, które okazują się istotnymi do godnego życia - wyjaśnia ks. B. Zagórski.

Uroczystość przekazania relikwii miała miejsce dzisiaj (22.12. 2023 r.) w południe podczas dorocznego spotkania opłatkowego kapłanów Archidiecezji lubelskiej w Domu Biskupów Lubelskich.

Św. Jan z Kęt został beatyfikowany 27 września 1680 roku przez bł. papieża Innocentego XI, a kanonizowany 16 lipca 1767 roku przez papieża Klemensa XIII. W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec. Jest jednym z patronów Polski i Litwy, a także patronem archidiecezji lubelskiej, profesorów, studentów i nauczycieli.