Różaniec ratunkiem dla świata

2021-10-01 14:12
Październik miesiącem różańca
Autor: Małgorzata Oroń Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej, czas w którym katolicy rozważają życie Jezusa Chrystusa i Jego Matki modląc się w najważniejszych dla siebie intencjach.

Nazwa różaniec pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Wprowadzenie tradycji różańcowej przypisuje się św. Dominikowi. Do XVI wieku praktyka modlitwy na różańcu była zróżnicowana. Dopiero papież Pius V nadał jej jedną, obowiązującą formę. Przyczynkiem do tego była zwycięska bitwa morska pod Lepanto 7 października 1571, kiedy to wojska Imperium Osmańskiego zostały pokonane przez Ligę Świętą (związek państw katolickich zorganizowany przeciwko muzułmańskiej Turcji). Pius V przypisał to zwycięstwo wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i rok później ogłosił dzień 7 października świętem Matki Boskiej Zwycięskiej. Kolejny papież, Grzegorz XII zmienił nazwę na święto Matki Boskiej Różańcowej. Oficjalnego ogłoszenia października jako miesiąca maryjnego dokonał w roku 1885 papież Leon XIII.

Po pierwsze: różaniec jest modlitwą na wskroś biblijną. Pierwsza część Zdrowaś Maryjo jest niczym innym, jak pozdrowieniem anielskim, które Archanioł Gabriel wypowiedział w stosunku do Maryi. W centrum różańca jest Chrystus i historia zbawienia” -wyjaśnia ks. Jerzy Krawczyk, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie Archidiecezji lubelskiej.

Zainteresowanie modlitwą różańcową wzrosło po objawieniach w Fatimie, które miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku. Podczas ostatniego objawienia Matka Boża powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.Te słowa przyczyniły się do popularności nabożeństw różańcowych i sprawiły, że październik wpisał się na trwałe do tradycji, jako miesiąc różańcowy. Tradycyjny cykl różańcowy składał się z trzech Tajemnic: Radosnych, Bolesnych i Chwalebnych. Ta forma obowiązywała do 16 października 2002 roku, kiedy to św. papież Jan Paweł II wprowadził czwartą tajemnicę: Światła.

Dla św. Jana Pawła II modlitwa różańcowa miała wyjątkowe znaczenie. Często ją odmawiał, mówił o niej i pisał.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie – mówił św. Jan Paweł II.