Rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Lublina

2021-09-21 15:22
Budżet Obywatelski Lublina  - logo
Autor: Miasto Lublin Logotyp Budżetu Obywatelskiego: "Twoje miasto. Ty decydujesz"

Jest 155 projektów i ponad 12 milionów złotych na ich realizację. To w ramach 8 edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 27 dzielnic Lublina ponownie mogą zadecydować co zmienić, zbudować czy wyremontować w ich najbliższej okolicy oraz poza nią.

W tegorocznej procedurze naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego złożono łącznie 214 projektów. Po etapie oceny, autorzy projektów, którzy nie zgadzali się z jej wynikami mogli wystąpić o ponowną analizę. Wpłynęły odwołania do ocen 26 projektów. W przypadku 8 projektów odwołania uwzględniono. Po uwzględnieniu odwołań, pod głosowanie może zostać poddanych 155 projektów: 106 dzielnicowych i 49 ogólnomiejskich. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet to 12,5 mln złotych, z czego 9,45 mln zł trafi na projekty dzielnicowe, a na ogólnomiejskie ponad 3 mln zł. Na realizację zaległych pomysłów z budżetu miasto przeznaczy 2,5 mln zł.

-W przyszłorocznym budżecie przywracamy po cięciach związanych z sytuacją pandemiczną pełną pulę środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców trafi kwota 15 mln zł. 2 mln zł to z kolei środki zarezerwowane na Zielony Budżet, a 4 mln zł to środki tzw. rezerwy celowej dla Rad Dzielnic – specjalnej puli przeznaczonej na drobne inwestycje w dzielnicach. Mieszkańcy będą mogli także zgłaszać miastu do realizacji projekty w ramach inicjatywy lokalnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tym roku zagłosować można między innymi na budowę tężni solankowej w wąwozie na Czubach, remont ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy, czy rozbudowę parku na Felinie.

Głosowanie rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października 2021 r. Każda osoba mieszkająca w Lublinie, niezależnie od wieku, może oddać swój głos na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Zagłosować będzie można w formie papierowej lub elektronicznej. Punkty stacjonarne dla głosujących będą działać w Biurach Obsługi Mieszkańców i w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczegóły na stronie lublin.eu