Rusza nabór ofert w konkursie „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”

2024-01-22 14:13
Stare Miasto Lublin
Autor: Urząd Miasta Lublin Stare Miasto Lublin

Miasto Lublin zaprasza do składania ofert na wieloletnie działania z zakresu kultury i sztuki. Otwarty konkurs „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” zakłada rozdysponowanie w latach 2024-2026 środków finansowych w łącznej wysokości 2,4 mln zł.

„Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” zakłada realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. W latach 2024-2026 na to zadanie przeznaczona będzie łączna kwota 2,4 mln zł, po 800 tys. zł na każdy rok.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na projekty wieloletnie „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”. Dotacje otrzymają pomysły, które wpisują się w ideę przedstawioną w naszej aplikacji o tytuł ESK 2029, a których realizacja wymaga czasu dłuższego niż jeden rok. Mamy nadzieję, że wśród ofert konkursowych znajdą się takie, które przyświecające nam hasło Re:Union potraktują, jako inspirację do działań integrujących, budujących dialog i sięgających do tradycji współpracy ponadnarodowej – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Miasto Lublin zakwalifikowało się do drugiego, finałowego etapu prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Decyzją międzynarodowych ekspertów, lubelska aplikacja została wybrana spośród 12 miast z Polski. Bielsko-Biała, Katowice i Kołobrzeg również znalazły się na tzw. „krótkiej” liście w ścisłym finale konkursu.

W naborze preferowane będą przede wszystkim pomysły realizujące założenia programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029, opartego na idei RE:UNION, rozumianej jako ponowna integracja, scalanie zerwanych więzów, dialog międzypokoleniowy, międzysektorowy i międzykulturowy, odwołujący się do historycznej, prekursorskiej koncepcji unii lubelskiej. Istotnym wyznacznikiem projektów wpisujących się w ESK 2029 jest ich potencjał międzynarodowej współpracy, wymiany, współtworzenia z partnerami z Europy. Projekt powinien zakładać działanie na rzecz zmiany społecznej, jego wpływ na miasto i mieszkańców. Zgłaszane pomysły mogą definiować problem kulturowy i społeczny oraz sposób jego rozwiązania – wyjaśnia Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Preferowane będą także projekty, które od wielu lat wpisują się w kalendarz kulturalny miasta oraz wprowadzające innowacyjne rozwiązania. Dzięki wsparciu finansowemu w perspektywie trzyletniej ich organizatorzy zyskają stabilność i możliwość długofalowego planowania działań. Oferty będą przyjmowane do 9 lutego br. do godz. 15.30. Dokumenty należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl i jednocześnie w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców. Można je także wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.