Rusza remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie

2020-03-02 14:50
Remont na drodze
Autor: chelm.pl

Bedą utrudnienia, zwężenia i objazdy. Na początek przebudowy zaplanowano wycinkę drzew i roboty geodezyjne.

Od jutra (3 marca) zmieni się w organizacja ruchu na ulicy Wschodniej, od granicy miasta w kierunku centrum Chełma. 13 etapów prac zakłada plan przebudowy krajowej Dwunastki. Roboty rozpoczną się 3 marca od ulicy Wschodniej. Po tygodniu drogowcy planują wejść na ul. Rejowiecką. W pierwszej kolejności zmiany w organizacji ruchu obejmą kilkusetmetrowy odcinek ulicy Wschodniej, od granicy miasta w kierunku centrum. Wprowadzony zostanie ruch naprzemienny, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Niemal równolegle rozpocznie się II etap inwestycji: to przebudowa ulicy Rejowieckiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. R. Dmowskiego. Projekt zmiany organizacji na czas budowy przewiduje całkowite zamknięcie dla ruchu najpierw północnej, a później południowej strony ulicy. Utrudnienia na tym etapie mogą potrwać do końca br. W kolejnych tygodniach prace powinny objąć stary przebieg ulicy Okszowskiej, na wysokości wiaduktu oraz rondo ZWiN i obręb mostu na Uherce. Jednocześnie na całym przebudowywanym odcinku Drogi Krajowej Nr 12 należy się spodziewać lokalnych, krótkotrwałych utrudnień związanych z różnymi pracami w pasie drogowym. Przewidywana tymczasowa organizacja ruchu dla poszczególnych etapów prac: E1: ruch wahadłowy (sygnalizacja świetlna)– termin wprowadzenia 03.03.2020 pierwszego wahadła, kolejne sukcesywnie E2a: ruch dwukierunkowy po części południowej pierwszego odc. ul. Rejowieckiej – termin wprowadzenia po 10.03.2020 E2b: ruch dwukierunkowypo części północnej pierwszego odc. ul. Rejowieckiej – termin wprowadzenia uzależniony od zakończenia etapu E2a E3: ruch ograniczony wyłącznie do posesji i punktów usługowych – termin wprowadzenia początek kwietnia 2020 E4a: zwężenia w obszarze Ronda ZWiN i Uherki, ruch dwukierunkowy – termin wprowadzenia 24.03.2020 E4b: zwężenia w obszarze Ronda ZWiN i Uherki, ruch dwukierunkowy – termin wprowadzenia po zakończeniu etapu E4a Cały remont ma się zakończyć jesienią 2021 roku. Autor: ZS