Ruszył Chronoportal Lublin

2021-12-09 15:11
Chronoportal Lublin
Autor: Teatr NN Chronoportal Lublin

Ten internetowy projekt ma na celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina, które pozyskał Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. To między innymi 3 tysiące unikatowych fotografii i 50 audio - relacji zgromadzonych w jednym miejscu.

Sto dwadzieścia lat historii opowiedziane rok po roku za pomocą potężnego zbioru zdjęć, nagrań, tekstów i historii mówionych. Ruszył projekt Chronoportal Lublin. Materiały będą mogły być wykorzystywane do celów popularyzatorskich, edukacyjnych oraz naukowych.

Chronoportal jest rodzajem hipertekstowego i multimedialnego kalendarium. Jego idea nawiązuje do idei geoportalu, ale w chronoportalu elementem porządkującym materiał jest nie przestrzeń, a czas. Chronoportal integruje ze sobą dwie najbardziej elementarne narracje o każdym mieście, czy też miejscu: wiedzową -hasła, leksykony, artykuły i subiektywną -nagrane czy też spisane wspomnienia mieszkańców oraz fotografie. Dzięki temu internauta może dowiedzieć się czegoś o mieście, ale też odczuć je słuchając opowieści mieszkańców i oglądając zrobione przez nich zdjęcia - mówi Tomasz Pietrasiewicz z Teatru NN.

Tematyka projektu dotyczy lat 1901–2021. Obejmuje on istotne wydarzenia w historii Lublina, ale znajdziemy tam także informacje o mało znanych ciekawostkach: np. wizycie Bolesława Prusa w Lublinie czy pokazie samolotów w 1911 roku. Projekt jest innowacyjną opowieścią dokumentalną, łączącą różne typy zdigitalizowanych zbiorów. Zasoby są przedstawione w ramach portalu internetowego.

Chronoportal niejako snuje opowieść na oczach obserwatorów. Obecnie obejmuje on lata do 1938 roku i wciąż się rozwija.

Szczegóły projektu są na stornie: teatrnn.pl/chronoportal