Ruszyły wypłaty „trzynastek” z ZUS

2022-04-01 11:29
emeryt
Autor: SHUTTERSTOCK emeryt

Prawie 30 tys. emerytów i rencistów z województwa lubelskiego otrzymało już tzw. trzynastki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty dotarły na razie do osób, które pobierają emerytury i renty każdego 1. dnia miesiąca.

Łączna kwota zrealizowanych w tym terminie wypłat trzynastek w województwie lubelskim to 45,7 mln zł. Jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają w kwietniu osoby pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że miały prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca.

ZUS wypłaca trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki. Zakład realizuje wypłaty z urzędu, czyli nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków. Tegoroczne świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto. Nie będzie z niego potrącany podatek. To znaczy, że dla każdego trzynastka wyniesie 1217,98 zł „na rękę” - mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.

Wyjątkiem są renty rodzinne – jeśli jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to dostają jedną trzynastkę podzieloną na równe części. Trzynastki nie podlegają egzekucjom, więc nie może ich zająć komornik. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.