Skarbiec Archikatedry Lubelskiej

2020-02-06 17:06
Zabytkowe monstrancje w sercu skarbca Archikatedry Lubelskiej
Autor: Małgorzata Oroń

Od blisko 20-tu lat w jednym miejscu znajdują się najpiękniejsze i najcenniejsze zbiory przedmiotów liturgicznych związanych z życiem Archidiecezji lubelskiej oraz biskupów, którzy tu posługiwali, ale także znajdziemy tu kielichy, relikwiarze czy naczynia liturgiczne związane z zakonem jezuitów.

Skarbiec Archikatedry lubelskiej jest pełen niezwykłych eksponatów. Skarbiec posiada podwójne sklepienie. Na wyższym sklepieniu Jozef Mayer odtworzył przygodę Heliodora opisaną w 2 Księdze Machabejskiej mówi ks. Adam Lewandowski proboszcz parafii archikatedralnej. Skarbiec został wybudowany po pożarze w 1752 roku i na początku służył za kapitularz i magazyn. Wśród cennych eksponatów znajdziemy tu mitrę biskupa chełmskiego- Krzysztofa Szembeka, w której w 1717 roku koronował obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. Wśród zasobów zgromadzonych w tym miejscu znajduje się także m.in. ornat bp Bernarda Maciejewskiego, w którym w 1604 roku dokonał obrzędu poświęcenia murów pod dzisiejszą świątynię. W Archikatedrze znajduje się wiele przedmiotów przeniesionych do niej w XIX w. z kościoła św. Michała. Oprócz Krzyża Trybunalskiego, jest także chrzcielnica z XIV w. oraz 3 niezwykłe monstrancje, z czego jedna pochodzi z roku 1650 i została wykonana przez lubelskich złotników. O Skarbcu i jego zbiorach Małgorzata Oroń rozmawia z ks. Adamem Lewandowskim- proboszczem archikatedry lubelskiej Autor: Małgorzata Oroń

Spacer po skarbcu z ks. Adamem Lewandowskim