Służba Więzienna: Funkcjonariuszki pełnią służbę od początku istnienia formacji

2023-03-08 15:20
Funkcjonariuszki Służby Więziennej
Autor: Służba Więzienna Okręg Lubelski Funkcjonariuszki Służby Więziennej

To trzecia co do wielkości formacja mundurowa i pierwsza w Polsce formacja, która zatrudniała funkcjonariuszki. Służba Więzienna to jedna z najliczniejszych, nowoczesna i dostosowana do najwyższych standardów formacja pełniąca istotną rolę w działaniach na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Każda z kobiet w dzisiejszym świecie jest jedyna i niepowtarzalna: zarówno jeśli mówimy o poczuciu humoru, empatii, sile, ale także i odwadze. Choć wydaje się, że kobiety są delikatne i kruche, to trzeba pamiętać, że kobiety to także sport, odporność psychiczna i możliwość wykonywania zawodu, który na pierwszy rzut oka wydaje się stworzonym dla mężczyzn. W Polsce kobietę w mundurze można spotkać nie tylko w strukturach policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Kobiety to także służby specjalne, wojsko i Służba Więzienna.

Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później – wyjaśnia kpt. Edyta Radczuk, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Bardzo ważną rolę odgrywają w tym procesie funkcjonariuszki, których w lubelskim garnizonie wiele.

W jednostkach okręgu lubelskiego pracuje łącznie 520 kobiet, w tym ponad  400 to funkcjonariuszki. Pełnią służbę w szczególności w pionach: organizacyjno-prawnym, kadrach, pionie penitencjarnym, ośrodku diagnostycznym, ewidencji, finansach, kwatermistrzostwie, służbie zdrowia, działach terapeutycznych, czy przywięziennych szkołach. 23 kobiety to nasza kadra kierownicza. Najwięcej, bo aż 189 Pań pracuje w pionie penitencjarnym i w ochronnym – kpt. E. Radczuk.

Kobiety w Służbie Więziennej to siła, zdecydowanie, profesjonalizm. Nic więc dziwnego, że z powodzeniem zajmują stanowiska na każdym szczeblu w tej formacji. Umundurowane kobiety dzięki sile swojego charakteru i zawodowemu przeszkoleniu służbę pełnią w pionie ochrony, doskonale radzą sobie w dziale penitencjarnym na stanowisku wychowawcy czy psychologa, a także, zgodnie z posiadanym wykształceniem medycznym, są nieocenionym wsparciem jako pielęgniarki w służbie zdrowia.

Ewidencja, finanse, kadry, pion organizacyjno-prawny, kwatermistrzostwo czy przywięzienne szkoły, wszędzie tam pracują kobiety. Płeć piękna z dumą piastuje stanowiska kierownicze, nie bojąc się przy tym wyzwań i odpowiedzialności. Kobiety pracujące w Służbie Więziennej nie stronią od szkoleń zawodowych czy kursów doskonalących. Dodatkowo w czasie wolnym indywidualnie podnoszą swoje kwalifikacje. Znajomość języków obcych czy umiejętności mediacji jest dodatkowym atutem. Wśród pasji i zainteresowań wymieniają bieganie, sporty wodne, siatkówkę, strzelectwo, taniec czy narciarstwo. Wiele z nich ma talent muzyczny, który realizują po pracy. W zaciszu domowego ogniska są matkami, żonami, partnerkami, za więziennym murem ubierając mundur pokazują siłę swojego charakteru, umiejętność właściwej koordynacji i zarządzania – wyjaśnia kpt. E. Radczuk.

W szeregach Służby Więziennej w Polsce pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Cele tej służby to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Aktualnie w całej Polsce prowadzone są nabory do Służby Więziennej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie formacji Służby Więziennej.