Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej

2023-06-28 10:11
Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej - plakat projektu
Autor: mat. organizatora Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej - plakat projektu

Będą warsztaty śpiewacze, naukowe spotkanie, koncert i potańcówka. W lubelskim skansenie rusza pierwszy projekt dotyczący folkloru muzycznego. Działania obejmują popularyzację dorobku badacza pogranicza - Jana Ignaciuka. Kolekcja jego pieśni z Podlasia i Lubelszczyzny pochodzi z lat 70 i posłuży do przybliżenia obrzędowości.

Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie to projekt mający na celu popularyzację repertuaru pieśniowego z terenów Podlasia i Lubelszczyzny. W ramach działań w Muzeum Wsi Lubelskiej zostaną zorganizowane dwa warsztaty śpiewacze (1 i 15 lipca) oraz panel naukowy wraz z koncertem-potańcówką (2 września).

Warsztaty poprowadzą nauczycielki śpiewu tradycyjnego wraz ze śpiewaczkami z terenów udokumentowanych przez Jana Ignaciuka: Karolina Demianiuk (artystka i śpiewaczka ludowa z Dołhobród) i Ewa Grochowska (badaczka tradycji muzycznych polskiej wsi) oraz Nina Jawdosiuk (śpiewaczka ludowa z Dobrowody) i Julita Charytoniuk (kulturoznawczyni, etnomuzykolożka). Nabór na warsztaty rozpocznie się dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami. Więcej informacji na profilach społecznościowych lubelskiego skansenu.

Podsumowaniem warsztatów będzie panel naukowy prezentujący dotychczasowe badania nad kulturowym pograniczem polsko - białorusko - ukraińskim, w którym udział wezmą: prof. dr hab. Feliks Czyżewski (slawista, dialektolog, etnolingwista), prof. dr hab. Jan Adamowski (językoznawca, folklorysta i kulturoznawca) oraz dr Beata Maksymiuk-Pacek (kulturoznawczyni i badaczka obrzędowości Lubelszczyzny i Podlasia), jak też prowadzący warsztaty śpiewacze: dr Ewa Grochowska i mgr Julita Charytoniuk.

Zwieńczeniem całego projektu będzie koncert, podczas którego wystąpi Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia i prowadzący warsztaty śpiewacze. Podczas potańcówki melodie z Polesia Lubelskiego zagra Kapela Kwadryl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szczegóły są na stronie: skansen.lublin.pl

Patronem medialnym projektu jest Radio Plus Lublin.