Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej - finał projektu

2023-09-01 14:58
Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej - plakat projektu
Autor: mat. organizatora Śpiewy pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej - plakat projektu

Były warsztaty śpiewu ludowego, na finał zaplanowano naukowe spotkanie, koncert i potańcówkę. W Muzeum Wsi Lubelskiej kończy się projekt dotyczący folkloru muzycznego. Działania dotyczyły popularyzacji dorobku badacza pogranicza - Jana Ignaciuka. Na zakończenie przygotowano szereg bezpłatnych wydarzeń.

Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie to projekt mający na celu popularyzację repertuaru pieśniowego z terenów Podlasia i Lubelszczyzny. W ramach działań w Muzeum Wsi Lubelskiej zostały zorganizowane dwa warsztaty śpiewacze.

Warsztaty poprowadziły nauczycielki śpiewu tradycyjnego wraz ze śpiewaczkami z terenów udokumentowanych przez Jana Ignaciuka: Karolina Demianiuk (artystka i śpiewaczka ludowa z Dołhobród) i Ewa Grochowska (badaczka tradycji muzycznych polskiej wsi) oraz Nina Jawdosiuk (śpiewaczka ludowa z Dobrowody) i Julita Charytoniuk (kulturoznawczyni, etnomuzykolożka).

Podsumowaniem warsztatów będzie panel naukowy prezentujący dotychczasowe badania nad kulturowym pograniczem polsko - białorusko - ukraińskim, w którym udział wezmą: prof. dr hab. Feliks Czyżewski (slawista, dialektolog, etnolingwista), prof. dr hab. Jan Adamowski (językoznawca, folklorysta i kulturoznawca) oraz dr Beata Maksymiuk-Pacek (kulturoznawczyni i badaczka obrzędowości Lubelszczyzny i Podlasia), jak też prowadzący warsztaty śpiewacze: dr Ewa Grochowska i mgr Julita Charytoniuk.

Zwieńczeniem całego projektu będzie koncert, podczas którego wystąpi Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia i prowadzący warsztaty śpiewacze. Podczas potańcówki melodie z Polesia Lubelskiego zagra Kapela Kwadryl.

Naukowo - muzyczne wydarzenia odbędą się 2 września w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obowiązują limitowane wejściówki do pobrania w dniu wydarzenia w kasie Muzeum. Wejściówki można rezerwować poprzez wpisanie się na listę wypełniając formularz.

Szczegóły są na stronie: skansen.lublin.pl

Patronem medialnym projektu jest Radio Plus Lublin.