„Społeczny wymiar wiary” – trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2023-01-18 15:44
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023
Autor: Polska Rada Ekumeniczna Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.

Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę.

Na pierwszy plan wysuwa się prośba do Boga o dar jedności, bo chrześcijanie odkrywają, że ich siły są ograniczone i potrzebują pomocy „z góry”. Modlitwa dla chrześcijan to nie tylko prośba, to również przeproszenie, a zatem chcemy przeprosić Boga za to, czym mogliśmy się w swoim życiu codziennym przyczynić do podziału między chrześcijanami. Ale modlitwa to również dziękczynienie i uwielbienie. Dlatego chcemy podziękować Panu Bogu za to, co już w ekumenizmie się stało. Za to, że możemy się razem spotykać, za postępy ruchu ekumenicznego. Poza tym chcemy także się wspólnie radować, gdyż chrześcijanie wierzą, że Pan Jezus założył jeden Kościół. I w swojej najgłębszej istocie Kościół jest jeden, choć chrześcijanie są podzieleni - mówi ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, pallotyn, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej.

Co roku materiały dla całego świata chrześcijan przygotowują wierni z innego miejsca na Ziemi. W tym roku materiały pomocnicze (rozważania biblijne i modlitwy na każdy dzień) zostały przygotowane przez grupę chrześcijan z USA zwołaną przez Radę Kościołów Minnesoty. Przez lata w stanie Minnesota, nierówności rasowe były jednymi z największych w skali całego kraju. W 1862 r. w Minnesocie odbyła się największa masowa egzekucja w historii USA. Różne formy uprzywilejowania białych i dyskryminacji ludzi o innym kolorze skór utrzymywały się w Minnesocie aż do XXI wieku. Dopiero w 2020 roku doszło do pierwszego, sprawiedliwego procesu i pierwszego w dziejach stanu wyroku skazującego białego policjanta z Minneapolis – Dereka Chauvina na 22,5 roku więzienia za zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).

Mieszkańcy stanu Minnesota doświadczyli dyskryminacji na tle poglądów rasowych w poprzednich wiekach. Dlatego ci chrześcijanie są bardzo wrażliwi na to, żeby nie było religijności takiej, która pomija miłość bliźniego. Oni demaskują pobożność fałszywą i powierzchowną, rytualizm, który nie ma pokrycia w czynach. Dlatego hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zamierza uwypuklić społeczny wymiar wiary – dodaje ks. S. Pawłowski.

W Archidiecezji lubelskiej wydarzenia towarzyszące Tygodniowi Modlitw to m. in. wspólne nabożeństwa w godzinach południowych w Kościele akademickim KUL, wieczorne debaty w przestrzeni miasta, ale nie tylko. W tym roku Archidiecezja lubelska jest gospodarzem Centralnych uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W Archikatedrze lubelskiej na wspólnym nabożeństwie spotkają się chrześcijanie różnych wyznań. Przyjęte jest, że jeśli gospodarzem centralnych uroczystości jest Kościół katolicki, to niekatolicki duchowny może mówić także kazanie. Temu nabożeństwu przewodniczyć będzie abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, natomiast kazanie wygłosi bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a jednocześnie Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Idea, która przyświeca organizacji tegorocznych obchodów w Lublinie, to nie tylko fakt, że Lublin ma tradycje ekumeniczne, ale także bliskość wobec ogarniętej wojną Ukrainy. Dlatego podczas tego nabożeństwa, które będzie nabożeństwem słowa, znajdzie się miejsce także na akcenty modlitwy za naród ukraiński oraz w intencji pokoju – dodaje ks. S. Pawłowski.

Zazwyczaj Centralne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się w Warszawie, jednak praktyką już jest, że ok. co 3 lata uroczystości odbywają się w innym mieście w Polsce.

To nabożeństwo jest przewidziane według schematów przewidzianych dla całego świata. W materiałach przygotowanych przez chrześcijan z Minnesoty przewidziano ciekawy element związany z symboliką wody i kamieni. Woda nas oczyszcza, to jest odniesienie do wody chrztu i łez pokuty. Natomiast kamienie symbolizują to, co nas obciąża. Chcielibyśmy te twarde kamienie zanurzyć w tej wodzie, tak jak grzechy mają być utapiane w morzu Bożego miłosierdzia. Ten gest będzie wykonany przed krzyżem wzorowanym na Krzyżu Trybunalskim, który jest wyjątkowo czczony w Archikatedrze lubelskiej. Ma nam uświadomić, że Bóg nam daje łaskę, aby nasze niesprawiedliwości stawały się sprawiedliwością – tłumaczy ks. S. Pawłowski.

Organizatorami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie są: Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna, Sekcja Ekumenizmu KUL, Miasto Lublin, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Harmonogram wydarzeń w KUL

Harmonogram wydarzeń w Archidiecezji lubelskiej