Św. Cyryl i Metody – Kościół wspomina patronów Europy

2020-02-14 16:46
Ś. Cyryl i św. Metody - Patroni Europy
Autor: Baciyelmo~commonswiki/wikipedia.pl

Dzisiaj (14.02) w Kościele obchodzimy wspomnienie Świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy. Urodzeni w Tesalonikach święci bracia stali się pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich oraz przetłumaczyli na język słowiański księgi liturgiczne.

Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski. Do tego celu opracowali pismo nazwane później cyrylicą. O życiorysie obu świętych i ich opiece nad Europą - mówi ks. dr Krzysztof Podstawka - proboszcz parafii pw. Bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublinie. Święci Cyryl i Metody zostali ogłoszeni współpatronami Euroy 31.12.1980 roku przez św. Jana Pawła II. Papież chciał ukazać obie te postaci jkao patronów ruchu ekumenicznego, czyli ruchu mającego na celu zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Był to wyraz powrotu do utraconej jedności Kościoła - dodaje ks. Podstawka. Przez pryzmat tych obu świętych papież Jan Paweł II chciał ukazać, ze Kościół oddycha dwoma płucami swojej tradycji – wschodniej i zachodniej. Wschodniej jako wyraz łączności z Konstantynopolem i zachodniej – jako wyraz łączności z Rzymem. To był znak, że można obie te tradycje pielęgnować, a jednocześnie zachować jedność - dodaje ks. Podstawka. Bracia Cyryl i Metody w ikonografii przedstawiani są prawie zawsze w szatach biskupich albo jako biskup i mnich, czasem Metody ma w ręku obraz Sądu Ostatecznego, a Cyryl ukazany jest w długim płaszczu filozofa. Ich atrybuty tą księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim. Bracia św. Cyryl i św. Metody od 1980 r. są patronami Europy, wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego. Autor: Małgorzata Oroń

Ks. Krzysztof Podstawka o patronach Europy