Theatrum sacrum - nowa wystawa w Muzeum KUL

2022-04-21 11:20
Theatrum sacrum - nowa wystawa w Muzeum KUL
Autor: Muzeum KUL Nowa wystawa - Theatrum sacrum

Unikatowe, barokowe rzeźby sakralne można oglądać w Muzeum KUL. Ekspozycja prezentuje działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa. Dziesiątki figur aniołów i świętych tworzą jedną z największych i najwartościowszych tego typu kolekcji w Polsce.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje  głównie rzeźby, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL. Założyciel muzeum uniwersyteckiego KUL ks. kan. Jan Władziński (1861-1935),  wielokroć podkreślał jak ważne jest roztaczanie opieki nad „zabytkami przeszłości”.

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z prezentowanych na wystawie figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (około 1690-1751) i jego kontynuatorów –  Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny około 1743-1785). Warto zwrócić uwagę także na dzieła rzeźbiarzy Georga Schrötera (1650-1717) i o pokolenie młodszego Antona Dorazila (ok. 1695-1759), powstałe w kręgu mecenatu krzeszowskich cystersów. W przypadku nadnaturalnej wielkości figury unoszącego się Chrystusa dłuta pierwszego z przytoczonych tu artystów mamy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa do czynienia z elementem rzeźbiarskiego wystroju jednej z kaplic Drogi Krzyżowej w Krzeszowie. 

Rzeźby, które trafiły do zbiorów KUL, pochodzą głównie z przekazu Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce, a także daru Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej (oba z 1956 r.) i w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została więc konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, ale miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.   

Ciekawym uzupełnieniem wystawy jest niewielki, acz ciekawy zbiór nowożytnego malarstwa. Miejsce szczególne zajmuje w nim obraz Pokłon pasterzy namalowany najprawdopodobniej w kręgu włoskiego malarza Giorgia Gandiniego del Grano (kon. XV w. – 1538) podług kompozycji genialnego Antonia Allegriego da Correggio. Mocno zniszczone dzieło poddane zostało w ostatnich latach bardzo złożonym pracom konserwatorskim.

Dopełnieniem ekspozycji jest pięć wytypowanych w tym roku do konserwacji obiektów. Są to m.in. gotyckie figury Madonn z Dzieciątkiem i unikatowy XVIII-wieczny krucyfiks wykładany macicą perłową – luksusowa pamiątka z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Ekspozycja dostępna będzie do 20 maja. Szczegóły są na stronie: muzeum.kul.pl