Uczą zawodu i bycia pełnoprawną częścią społeczeństwa

2022-10-18 15:03
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie
Autor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Branżowa Szkoła Wielozadaniowa Specjalna I stopnia nr 2 imienia Marii Grzegorzewskiej świętuje 70-lecie. Była pierwszą tego typu placówką w województwie i wciąż jest wiodącą w regionie​.

- To tutaj młodzi ludzie z różnym stopniem niepełnosprawności zdobywają zawód i pewność, że są pełnoprawną częścią społeczeństwa. Jubileusz jest też okazją do przypomnienia historii szkoły. Na początku, w latach 50-tych, nie miała swojego stałego miejsca - mówił Marcin Rakowski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, którego częścią jest Branżowa Szkoła Specjalna.

Do wyboru są miedzy innymi takie kierunki, jak: cukiernik, kucharz czy kelner ale też stolarz, mechanik samochodowy i tegoroczna nowość: magazynier - logistyk. W Ośrodku kształci się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez 7 dekad szkolne mury opuściło tysiące młodych ludzi, którzy mimo różnego stopnia niepełnosprawności zdobyli zawód, a nade wszystko pewność, że są pełnoprawnymi i wartościowymi członkami społeczeństwa. Początki placówki sięgają jesieni 1952 r., kiedy działalność rozpoczęła szkoła kształcąca młodzież niepełnosprawną intelektualnie w zawodzie krawca. Była pierwszą tego typu placówką w województwie i nadal jest wiodącą szkołą w regionie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie to dziś Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz warsztaty szkolne i internat.

- Szkoła stawia na nie tylko na edukację w budynku szkoły, pokazujemy naszym podopiecznym, jak funkcjonuje współczesny świat i jak się w nim odnaleźć - dodaje Rakowski. - Nasi uczniowie odbywają praktyki w budynku szkoły i w zakładach pracy. Uczestniczą w wielu zajęciach integracyjnych, angażują się w wolontariat, wychodzimy z nimi, do galerii handlowych, kina, teatru czy muzeum, jeździmy z nimi na wycieczki i pielgrzymki - zaznacza dyrektor placówki.

Obecnie do szkoły, która mieści się na lubelskich Bursakach chodzi ponad 240 uczniów, 80 korzysta z internatu. Placówka prowadzi zajęcia w 34-rech klasach. Obchody jubileuszowe odbędą się w piątek, 21 października. Mszy Świętej w kościele na Bazylianówce o godzinie 9 będzie przewodniczył abp Stanisław Budzik. O 10:30 w budynku szkoły rozpocznie się uroczysta gala. Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej, która patronuje Branżowej Szkoły, jest również jedną z patronów 2022-giego roku, ustanowionych przez Sejm RP.