Ukazuje się nowe wydawnictwo Muzeum Wsi Lubelskiej

2021-12-15 20:06
Najnowsze wydawnictwo lubelskiego skansenu
Autor: Muzeum Wsi Lubelskiej Ukazuje się nowe wydawnictwo lubelskiego skansenu

Ma 240 stron i przybliża unikatowe walory lubelskiego skansenu. To najnowszy katalog ekspozycji i zabytków dawnej wsi, dworu i miedzy wojennego miasteczka w Muzeum Wsi Lubelskiej. Publikacja zawiera opisy, zdjęcia i liczne ilustracje oraz przywołuje szczegóły wzajemnych relacji mieszkańców wschodniej części Polski.

Najnowszy katalog pt. „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” wydany przez lubelski skansen jest owocem badań pracowników naukowych lubelskiego skansenu, autorów scenariuszy wystaw i jednocześnie kustoszy kolekcji kluczowych dla treści katalogu. Motywem przewodnim wydawnictwa jest prezentacja przykładów społecznej i gospodarczej koegzystencji wsi, dworów i miasteczek w okresie od uwłaszczenia chłopów w 1864 r. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Kluczem do podjęcia wybranych tematów z życia przedwojennych miasteczek stały się muzealne ekspozycje oraz prezentowane w nich zabytki i okazy.

Muzeum Wsi Lubelskiej jest jednym z czterech skansenów w Polsce, które posiadają wszystkie elementy triady ekspozycyjnej, czyli właśnie wieś, dwór i miasteczko – mówi kustosz muzeum oraz współautor wydawnictwa Grzegorz Miliszkiewicz i dodaje –  Koncepcja tej książki opiera się na sięgnięciu do tego, co jest podstawą muzeum na wolnym powietrzu - droga, sad czy las to też jest element ekspozycji. 

Katalog składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. Druga dedykowana jest zabytkom ściśle korespondującym z osią tematyki. W trzeciej zaś znaleźć można archiwalia, w tym wywiady i źródła ikonograficzne.Katalog zawiera liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historycznie, a także propozycje działań edukacyjnych. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydawnictwo pt. "Wieś- Dwór- Miasteczko. Historia zapisuje -Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada" wkrótce trafi do bibliotek i szkół w regionie oraz będzie dostępne bezpłatnie w lubelskim skansenie. Patronuje mu Radio Plus Lublin.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z tym ciekawym wydawnictwem. Publikacja w formacie PDF jest dostępna bezpłatnie pod linkiem na stronie Muzeum Wsi Lubelskiej: skansen.lublin.pl